Ny framåtlutad strategisk konferens: "Så kan underhåll skapa lönsamhet"

Maria StockeforsUnderhållsstrategi är namnet på en helt ny konferens som vänder sig till ledarskikt och nyckelpersoner i svenska industriföretag. Konferensen går 11 maj i år och sätter fokus på strategiska frågor, som ett mellanårsarrangemang till Underhållsmässan.
– Behovet är stort, säger Maria Stockefors, VD på Svenskt Underhåll.

Den nya konferensen Underhållsstrategi arrangeras av Svenska Mässan, i partnerskap med riksorganisationen Svenskt Underhåll. Avsikten är att komplettera Underhållsmässan som ju går vartannat år, nästa gång 2024.

– Konferensen 11 maj är ett eget arrangemang. Vår ambition är att den ska återkomma åren mellan mässorna, säger Anders Persson, affärsansvarig för både Underhållsstrategi och Underhållsmässan.

– Anledningen till att vi gör detta är att vi ser ett behov av en konferens kring underhållsfrågor på strategisk nivå från ledande beslutsfattare. För att träffas, diskutera och inspireras. Under planeringen har vi mött ett enormt gensvar!

Målgrupper för konferensen

Målgruppen för konferensen är VD och CFO, personer i ledningsgrupper och styrelser, underhållschefer och produktionschefer med sina team.

– Vi vill bidra till att höja status på drift- och underhållsfrågor, visa deras vikt för effektivitet och lönsamhet. De är viktiga för hela företagsledningen och därför välkomnar vi gärna flera deltagare från samma företag, säger Anders.

Underhållsstrategi börjar med en gemensam lunch i Svenska Mässans lokaler, följt av en konferens i tre block med kaffe och nätverkande däremellan samt avrundas med ett avslutande mingel.

Maria Stockefors, VD på Svenskt Underhåll, tror starkt på konceptet.

– Vi märker ett tydligt behov av en konferens på strategisk nivå, säger hon.

– Fokus ska ligga på aktuella ämnen och frågor som kommer till oss. Våra medlemsföretag jobbar verkligen i framkant med att planera för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Och de har höga målsättningar.

En utgångspunkt för konferensen är synen på planerat underhåll som ett strategiskt långsiktigt sätt att öka företagets resurseffektivisering.

– Men hur gör man på högsta nivå för att nå dit man vill? På konferensen ger vi exempel på hur framgångsrikt underhållsarbete kan öka förutsättningarna att nå produktivitets- och hållbarhetsmål, förklarar Maria.

– Underhåll blir då en investering som leder till förbättrad lönsamhet och driver arbetet mot en grön omställning.

Även Sveriges kompetenskapacitet och de stora behoven av kompetensutveckling inom underhållsarbete, teknik och produktion blir en viktig del i konferensen.

– Vi vill skapa ett framåtlutat event, poängterar Maria.

– Det gör vi genom att ge deltagarna stora möjligheter att nätverka och vara delaktiga i konferensen: ställa frågor, ta in ny kunskap, lyfta blicken och få insikter om hur de på bästa sätt kan planera sitt långsiktiga underhållsarbete.