Strategiskt underhåll: ett stort värde för industrin

En massiv omställning pågår för svensk industri. Hållbarhet står överst på agendan och en avgörande faktor när man ska bli mer hållbar är ett strategiskt underhåll. Något som inte bara är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, utan som också kan öka lönsamheten.

För att undvika trasiga maskiner och produktionsstopp är ett strategiskt och planerat underhåll vitalt. Trots det sker många gånger underhållet när det är akut. Faktum är att ett strategiskt underhåll inte bara är lika med ökad hållbarhet. Det ger också möjligheten att energieffektivisera samtidigt som det gynnar lönsamheten.

Victoria Van Camp är både teknisk doktor och maskiningenjör. Bakom sig har hon flertalet år som teknikdirektör på SKF. För ungefär ett år sedan lämnade hon sitt uppdrag på SKF och driver idag eget, dessutom har hon flera styrelseuppdrag såsom Billerud AB, SR Energy AB och Chalmersstiftelsen.

– Underhåll sitter på en nyckelroll i den gröna omställningen. Det är viktigt att fler blir införstådda i värdet av ett strategiskt underhåll, säger Victoria Van Camp och fortsätter:

– Det finns två sidor av underhåll. Den första delen är det underhåll som är reaktivt och sker när något går sönder. Det är underhåll som man inte vill ha eftersom det blir en oplanerad kostnad. Den andra delen är ett underhåll där man ser planeringsmöjligheten. En växellåda till exempel, om man kan se att den kommer att gå sönder inom två år, då ska den renoveras i förväg och kanske även uppgraderas. Genom att göra det förlänger vi livstiden och sänker energiförbrukningen. Man kanske behöver investera pengar nu, men växellådan kommer hjälpa oss att producera och sälja för betydligt mer senare – det vill säga: underhållet är en investering. Man kan till exempel uppgradera med sensorer och genom dem optimera driften. Förebyggande underhåll är och ska ses som en investering.

Viktigt att höja förståelsen

Både historiskt som idag har underhåll setts som ett nödvändigt ont. Det har blivit något man tar till när en maskin går sönder och skapar oplanerade stopp i produktionen, eller liknande. Förhållningssättet gör att det verkliga värdet på underhåll inte tas på allvar.

– Det kan tänkas att det behövs utbildning i underhållsstrategi på högsta nivå för att öka förståelsen. Det är inte alla ledningar som förstår att strategiskt underhåll är en investering. Man pratar istället om underhåll som en kostnad. Ska man spara på kostnader pratar man om att minska underhåll. Man får aldrig tänka så, säger Victoria och fortsätter:

– Jag tror att det är viktigt att höja förståelsen för underhåll hos ledare. De måste förstå vad en underhållstekniker idag faktiskt gör. Det finns fortfarande en bild av att underhållstekniker är en man med rutig skjorta och skiftnyckel, men dagens tekniker jobbar lika mycket med IoT och AI som skiftnycklar. Sedan tror jag att även de som arbetar med underhåll skulle ha nytta av utbildning i grundläggande ekonomi, för att bättre kunna motivera sina investeringsförslag till ledningen.

Teknik och kompetens gör omställningen möjlig

Teknik har stor betydelse för att komma igång och lyckas med ett strategiskt underhåll. Med det sagt är det lätt att man tar till den coolaste och det mest nya tekniken bara för sakens skull. Där är det lätt att missa de små insatserna eller investeringarna som ger stor effekt. När det kommer till energieffektivisering ska man enligt Victoria vända blicken mot tekniken som ger “biggest bang for the buck”.

– Kullager är ett bra exempel på detta. Det är nästan alltid tätningen som har högst friktion. Om du byter ut kullagret men behåller den gamla tätningsdesignen, missar du i princip hela energibesparingen. Man måste förstå var de stora förlusterna är och utefter det utforma sitt underhåll.

Hon menar att utbildning kring hållbarhet behövs bland underhållschefer och -tekniker för att skapa större förståelse och för att de ska kunna fatta strategiska beslut. Även AI kan ha en betydande roll i framtagandet av ett underhållsarbete. Just för att identifiera de åtgärder som kommer ge störst effekt på omställningen.

– Säg att man har hundratals motorer i sin produktion, då är det svårt att få en bra överblick. Där kan AI hjälpa till och berätta vad som är mest angeläget. Det handlar om AI som kan förutse var problemen kommer att uppstå. AI och människor jobbar tillsammans, och ju tidigare man börjar förhålla sig till AI som en ledarhund, en hjälp, desto bättre, avslutar Victoria.

Den 11 maj går den helt nya konferensen Underhållsstrategi av stapeln på Svenska Mässan. Konferensen vänder sig till ledarskikt och nyckelpersoner i svenska industriföretag och arrangeras av Svenska Mässan i partnerskap med riksorganisationen Svensk Underhåll.

Svenskt Underhåll verkar dagligen för att Sverige genom ett underhåll i världsklass ska ha ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv med hög driftsäkerhet och effektiv förvaltning av fysiska tillgångar och digital infrastruktur.