Volvo Group Skövde: "Människor är viktigast i vår underhållsstrategi"

Underhållsstrategier blir lätt en nästan uteslutande teknisk fråga. Det vill Jonas Håkansson, director maintenance på Volvo Group Skövde, ändra på. Han utvecklar tanken på konferensen Underhållsstrategi i maj.  En strategi är ingenting utan de människor som jobbar inom strategin, slår han fast.

Den nya konferensen Underhållsstrategi vänder sig till ledande beslutsfattare och kompletterar Underhållsmässan som går vartannat år (nästa gång 2024). På konferensen 11 maj ges exempel på framgångsrikt underhållsarbete.

Jonas Håkansson är en av flera spännande talare. Som underhållsansvarig på Volvo Powertrain i Skövde, som tillverkar motorer, växellådor och drivsystem, har han en nyckelroll inom svensk industri.

– Jag ska tala om vår strategi för driftsäkerhet som bygger på fyra delar. Eller fyra hundraprocentare som vi brukar säga, förklarar han.

De begrepp han åsyftar gäller säkerhet för medarbetarna, förmåga, cirkularitet och delaktighet. Vitala områden, målet är att uppnå 100% inom samtliga.

– Ingen ska till exempel komma till jobbet och riskera att skada sig när de här. På det området följer vi en sjustegsmetodik som vi tycker fungerar bra.

Ny värld ställer nya krav

Begreppet förmåga kopplar Jonas Håkansson direkt till produktiviteten.

– Inom Volvo är vi inne i den största transformationen någonsin. Vi håller på att ställa om till elektromobilitet. Att byta från dieselmotorer till e-axlar och batterier är att ta steget in i en ny värld.

Vilket, i sin tur, ställer mycket höga krav på driftsäkerhet och underhåll.

– Vi behöver ha en god produktivitet idag för att vi ska kunna investera i morgon. Vårt bidrag till produktiviteten är teknisk tillgänglighet i maskinparken.

Ledstjärnor i det arbetet är en ökad satsning på smart maintenance och prediktivt underhåll.

– Med hjälp av on line-sensorer har vi idag helt nya möjligheter att få ut, och koppla ihop, data ur våra system, konstaterar Jonas.

– Vi kan analysera på ett helt annat sätt. Det är en viktig del av att förstå vår maskinpark och en möjliggörare för vår underhållsstrategi.

Det cirkulära tänkandet avspeglas dels i de förändrade produkterna, där el, vätgas och biogas helt ska att ta över som drivkällor på sikt. Men också i själva produktionsprocessen.

– Vårt ena gjuteri är idag omställt till elsmältning, men vårt andra drivs fortfarande med kol och gasol. Vår ambition är att helt gå över till elsmältning.

Vill se större mångfald

Jonas betonar vikten av det fjärde benet i driftsäkerhetsstrategin: delaktighet.

– Det är en förutsättning för att vi ska lyckas med de andra tre. Våra medarbetare har fyra arbetsuppgifter: att utföra sitt arbete, att utveckla sitt arbete, att utveckla sig själv och att utveckla sitt lag.

Han understryker betydelsen av teamkänslan. Att i alla lägen stödja, hjälpa och utveckla varandra. Och lyfter särskilt fram mångfald och inkludering.

– Inom underhållsavdelningar talas väldigt lite om mångfald och inkludering. Det är en väldigt homogen grupp. Men grupper blir bättre om de blir mer diversifierade, det finns mycket forskning på det.

Volvo Group har lagt en tydlig strategi att öka mångfalden inom  driftsäkerhetsorganisationen.

– Det gäller alla perspektiv: till exempel genom att få in fler kvinnor och människor med olika bakgrund, säger Jonas Håkansson.

– När vi talar om underhållsstrategi är det lätt att fastna i det tekniska. Men det är bara en pusselbit bland flera. Människan är den viktigaste biten.

Läs mer om konferensen Underhållsstrategi »