Så blev underhåll topp 3-prioritet för snabbt växande batteribranschen

Batteriproduktion blir inom några år en av Sveriges största industrier. De ledande aktörerna har högt ställda mål och är överens om en strategi: produktionen måste löpa smärtfritt, utan störningar.  Därför har underhåll blivit en högprioriterad fråga, säger Jon Bokrantz, forskare vid Chalmers, som fått i uppdrag att genomlysa behoven.

Det högaktuella ämnet fokuseras på den nya konferensen Underhållsstrategi, som arrangeras 11 maj på Svenska Mässan.

Just nu byggs eller planeras flera batterifabriker i Sverige. Uppbyggnaden av produktionen och alla dess värdekedjor kan liknas vid en industrirevolution.

– Inom några år blir batteriproduktion en av Sveriges största exportindustrier, med stor påverkan på vår framtid och konkurrenskraft, den gröna omställningen och möjligheten att nå klimatmålen, menar Jon Bokrantz.

Stora spelare står bakom

För att det ska bli så måste allt fungera. Därför är det en nyckelfråga att utforma underhållet på ett optimalt sätt. Det är också den direkta anledningen till det forskningsprojekt, som Jon och hans team på Chalmers leder med stöd av de stora spelarna: Scania, Volvo Lastvagnar, Volvo Cars och Northvolt.

Under det senaste halvåret har det gjorts en förstudie.

– Jag har börjat kartlägga karaktäristiken av batteriindustrin, produktionssystem och värdekedjor. Och utifrån det försöka förstå hur man på bästa sätt kan bedriva underhåll, förklarar Jon Bokrantz.

– På Underhållsstrategi i maj kommer jag att presentera de första resultaten.

Utmaningarna identifierade

Han har en gedigen erfarenhet i ämnet. Sedan 2014 har Jon forskat kring industriellt underhåll på Chalmers, utvecklat konceptet Smart Maintenance och mätt dess effekter på över 150 svenska industriföretag.

– Det har blivit ett framgångsrecept. De företag som jobbar på det här sättet har visat sig vara mer produktiva än de som inte gör det, säger han.

Förutom avancerade tekniska lösningar bygger konceptet på fyra arbetssätt: datadrivna beslut, kollektiv kompetens, intern och extern integration.

Erfarenheter han tar med sig in i sitt nya uppdrag för batteriindustrin.

– Vi har identifierat ett antal utmaningsområden, som är ganska lika de fyra delarna av Smart Maintenance. Det handlar om dataanalys, kompetens, organisation och leverantörssamarbeten, berättar Jon.

Som att börja från scratch

Även om man kan ta med sig lärdomar från underhållsstrukturer i etablerade industrier och produktionssätt är skillnaden stor. Nu handlar om en helt ny typ av industri, ett vitt pappersark.

– Så är det. Och det ser jag som en stor fördel, att kunna börja från scratch.

Under förstudien samlade Jon fabrikscheferna som ska ansvara för de nya batterianläggningarna till möten och seminarier på Chalmers.

– Då framkom att de ser underhållet som en definitiv topp 3-prioritet.

– De menar att de nya fabrikerna måste underhållas på ett bättre sätt än vad man någonsin tidigare gjort. Så det känns att de som bygger batterifabriker i Sverige verkligen insett betydelsen av en genomtänkt underhållsstrategi.