Easy-Laser: “Det är genom samverkan förändring sker”

Den hållbara omställningen inom underhållsbranschen har varit på tapeten länge. Silje Langhelle, VP Sales & Marketing på Easy-Laser AB, betonar industrins ansvar och vikten av att samverka för en gemensam omställning. På Underhållsmässan 2024 samlas underhållsbranschen under ett och samma tak, och Silje hoppas på ett nätverkande med aktörer på alla nivåer.

– Alla måste bidra för att nå klimatmålen. Det pratas om flyg och dieselbilar men om inte industrin ställer om kommer de andra aktiviteterna inte att hjälpa. Vi måste få till en hållbar industri med en hållbar ekonomi och energibesparing. Ett hållbart bruk av reservdelar. Vi kommer inte att klara det var och en på egen hand. Det är genom samverkan förändring sker, säger Silje Langhelle.

Easy-Laser AB tillverkar och levererar lasermätsystem för flera olika branscher. Förutom energi- och säkerhetsfrågan menar Silje, som även sitter i branschrådet för Underhållsmässan, att det mest centrala fokuset orubbat ligger på hållbarhet.

– Vi har jobbat koncentrerat med hållbarhet under en lång tid. Gjort produktanalyser och tagit reda på vårt exakta koldioxidavtryck. Vi gör hela tiden förbättringar vilket gör att vi ständigt bidrar. Våra produkter har en positiv CO2-ekvivalent. Produkterna i sig bidrar alltså till minskat koldioxidutsläpp. Men det betyder inte att vi inte har jobb kvar att göra. Vi ser ständigt över våra kritiska komponenter.
Underhållsmässan 2024 lägger grund för gröna lösningar
När det kommer till frågan om den hållbara omställningen inom underhållsbranschen lyfter Silje att vi befinner oss i en unik position.

– Vi ligger långt framme och är världsledande när det kommer till gröna lösningar. Och vi måste hålla oss långt framme. Det gör vi bäst tillsammans.

Under Underhållsmässan 2024 ser Easy-Laser fram emot ett nätverkande mellan aktörer på alla nivåer. Det gäller allt från de som utbildar sig till de som tar strategiska beslut. Alla måste dra åt samma håll för att nå klimatmålen.

– Vi kommer prata om hur viktigt det är att optimera livslängden på maskiner. Gör man underhåll rätt kommer vi förlänga maskinernas livslängd, vilket gör att det går åt mindre energi och produktionskapaciteten ökar. Något som både är hållbart för miljön och ekonomiskt. Människan kommer inte sluta göra affärer, det gäller bara att göra rätt affärer, säger Silje och fortsätter:

– Om vi ska nå klimatmålen för 2030 kan vi inte sitta här och “greenwasha”. Det är viktigt att vi jobbar på ett transparent och öppet sätt. Att vi som har möjlighet att påverka, både konsumenter och producenter, tar ansvar för våra koldioxidutsläpp. Vi kan inte låtsas om att klimatkrisen inte existerar.

Det allra viktigaste med Underhållsmässan 2024 är kunskapsöverföring, menar Silje. Att syftet är att besökare ska lämna mässan med ny information och nya lärdomar. Att man går därifrån klokare än när man kom.

Läs mer om Underhållsmässan 2024 »