Preem: "Utan vår noggranna strategi skulle allting falla samman"

Håkan-Hermansson-PreemraffOrdet underhållsstrategi har olika betydelse i olika företag.
– För oss betyder det allt. Vi är helt beroende av en detaljerad och långsiktig strategi, säger Håkan Hermansson, revisionsstoppschef på Preem, som medverkar på konferensen Underhållsstrategi 11 maj.

På Underhållsstrategi ges flera exempel på framgångsrika strategier. Ett av de mest iögonfallande gäller Preems raffinaderiverksamhet. Koncernen driver två raffinaderier, ett på Hisingen i Göteborg och ett vid Brofjorden i Lysekil. Håkan Hermansson arbetar vid båda och är spindeln i nätet för att driften, som pågår dygnet runt och året om, ska rulla på och komma så nära 100 procent som möjligt.
– Vi är riktigt nära. Normala år har vi 98 eller 99 procents drifttillgänglighet, berättar Håkan.

Planeringen är A och O

Men vart femte eller sjätte år sjunker den till mellan 86 och 88 procent, vilket är planerat. Då äger det stora revisionsstoppet rum och raffinaderiet stängs ned i åtta veckor, inräknat en veckas nedsläckning och två veckors uppstart.
– Under nedsläckningen sänks tryck och temperatur. Matningen av råvara plockas bort. Sedan färdigställs anläggningen för underhållsarbeten genom att tömma och ånga ut alla kolväten ur systemet.

Planeringen för revisionsstoppet börjar mer än två år innan. I samma stund driften pausas ska allt vara förberett, in i minsta detalj. Hundratals specialister står på tårna för att allt ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.
– Man kan likna det vid ett formel 1-lopp, där hela teamet står redo när bilen väl kör in i depån. Alla vet exakt vad de ska göra, säger Håkan.
– Den stora kostnaden för oss är intäktsbortfallet när anläggningen står still. Så den tiden måste minimeras så långt som möjligt.

Arbetet sker dygnet runt

Vid nästa revisionsstopp, som äger rum i höst, kallar Preem in runt 1 500 entreprenörer som har fem veckor på sig att utföra totalt 2 500 arbetsordrar. De ska göra rent, laga, reparera, svetsa, bygga ställningar, isolera, avisolera och en rad andra arbetsmoment. Arbetet pågår i stort sett dygnet runt.

Grundorsaken till revisionsstoppet är att raffinaderiets tryckbärande utrustningar ska inspekteras av ett ackrediterat kontrollorgan, Dekra eller Kiwa. Görs det inte inom angiven tid får anläggningen körförbud.

Tack vare den grundliga revisionen, självklart kompletterad med dagligt underhåll, drabbas raffinaderierna sällan av allvarliga oplanerade driftsstopp.
– Mindre stopp sker förstås då och då, t ex haveri på viss utrustning som gör att vi får pausa produktionen och åtgärda felet. Men det blir inte så omfattande då vi inte behöver tömma anläggningen på kolväten och göra rent allt.

Undvik underhållsskuld!

Håkan Hermansson betonar vikten av att inte skapa en underhållsskuld i en produktionsanläggning. Vid konferensen på Svenska Mässan hoppas han kunna förmedla sina erfarenheter och få fler att inse vikten av en genomtänkt underhållsstrategi.
– Den kan knappast överskattas, säger han.
Han pekar på Preems raffinaderier som invigdes 1967 respektive 1974.
– Att de fortfarande är i gott skick och full drift ett halvsekel senare är ett resultat av långsiktigt strategiskt tänkande, menar han.
– Visst, man kan spara in på kostnader för underhåll och öka vinsten i sitt bolag. Men då tänker man kortsiktigt. Hade vår ledning resonerat i de banorna hade den här verksamheten fallit samman för länge sedan…

Boka biljett till konferensen