Så gör Scania i Oskarshamn för att klara kompetensutmaningen

Roger-Karlsson-ScaniaUnderhåll utan rätt kompetens går inte att tänka sig. Samtidigt är kompetensförsörjningen den största huvudvärken för en rad industriföretag, framförallt på mindre orter. Roger Karlson är kompetensutvecklare på Scania i Oskarshamn:
– För oss gäller det att hitta nya vägar. En av dem stavas PRAO.

På konferensen Underhållsstrategi 11 maj ger Roger Karlsson en inblick i hur ett stort företag på en liten ort går till väga för att få tag i rätt folk.
– Det finns ingen enkel lösning. Vi måste jobba på flera fronter, säger han.

Scania är ett globalt företag. I lilla Oskarshamn, 27 000 invånare, produceras lastbilshytter för Europa. En verksamhet som sysselsätter 3 000 personer. Därmed är kommunen en av de med högst andel industrianställda i Sverige.

Mördande konkurrens

Samtidigt har Scania en motsvarande hyttfabrik i Sao Paulo, Brasilien  en stad med 23 miljoner invånare. Och bygger just nu en till utanför kinesiska Shanghai, 26 miljoner invånare. En mördande intern konkurrens, kan tyckas.
– Ja, för att förtjäna vår plats måste vi leverera. Det finns inget alternativ, säger Roger.

Kvaliteten på hytterna från Oskarshamn går inte att klaga på. Men för att upprätthålla den, och hålla ledtiderna, måste det ständigt in ny kompetens.
– Vår strategi för att klara det bygger på tre fundament: att utveckla vår personal, att attrahera nya medarbetare och att samverka med goda krafter i regionen och nationellt.

Ett exempel på det sistnämnda är Teknikcollege Östra Småland, en samverkansplattform för skola, näringsliv och politik, där Roger är ordförande.
– Där jobbar vi utifrån åtta kriterier för att hålla hög kvalitet på tekniska utbildningar, så att de verkligen svarar upp mot de behov som finns i företagen. Vi certifierar både yrkeshögskole- och gymnasieutbildningar.

Nyutvecklat PRAO-program

Industriellt underhåll är bara ett av behoven, problemet är att få söker utbildningarna som leder till den kompetens som efterfrågas idag.
– Många ungdomar har bilden av industrijobb som något tungt, bullrigt och smutsigt. Ingenting kan vara mer fel. Därför arbetar vi bland annat med studiebesök, i samverkan med andra aktörer, för att nyansera bilden.

I år har Scania Oskarshamn också tagit ett nytt, eller rättare sagt nygammalt, grepp för att locka ungdomar: praktisk yrkesorientering, PRAO.
– Under i stort sett hela 2000-talet har vi, liksom flera industriföretag, valt att avstå från att ta in PRAO-elever under 18 år, av arbetsmiljöskäl.
– Men det har visat sig att förhållningssättet, som vi nu omprövat, bygger på ett missförstånd. Så tillsammans med organisationen håller vi på att utforma ett program för 1415-åringar som fungerar, där man inte behöver vara orolig för säkerheten.

Anställda driver framtidsfrågor

Att utveckla kompetensen inom företaget är en annan viktig del i strategin.
– Vi lägger stor vikt vid att behålla våra anställda och utveckla dem, så att deras kunskaper alltid är up-to-date med hur verkligheten ser ut.
– Kan man åstadkomma en situation där viljan att lära sig något nytt kommer från medarbetarna själva är mycket vunnet. Det är ditåt vi strävar.

Vid seminariet på Underhållsstrategi ger Roger ett lyckat exempel på hur en grupp anställda fått förtroende att testa sig fram med olika tekniska lösningar.
– Nu är det istället de som driver frågorna, tar egna initiativ och pushar på för att ta nästa steg, förklarar han.
– Eftersom den tekniska utvecklingen går väldigt fort, inte minst inom digitalisering och maskininlärning, bidrar det till att hålla oss i framkant och, totalt sett, öka kompetensen i företaget. Det är vi mycket glada för.

Boka biljett till konferensen