Additive Intelligence 4.0 2024 på Underhållsmässan!

Seyed-Hosseini_RISEDen fjärde upplagan av konferensen Additive Intelligence 4.0, med tillhörande mässa, kommer att arrangeras parallellt med Underhållsmässan på Svenska Mässan den 12-15 mars 2024. Satsningen görs i nära samarbete med Applikationscenter för additiv tillverkning, Underhållsmässan samt branschorganisationen Svensk Additiv Tillverkning, SVEAT. Applikationscenter för additiv tillverkning (AM Center) drivs av forskningsinstitutet RISE, tillsammans med centrets partner från industri och akademi. Centret verkar för att driva utvecklingen av additiv tillverkning framåt och omvandla vetenskap till konkret industrinytta.

– Det är med stor glädje och entusiasm vi inleder vårt samarbete med Svenska Mässan kring Additive Intelligence 4.0. Genom detta partnerskap kan vi inte bara vidareutveckla och utöka konferensen, utan också skapa en robust och framstående nationell plattform i Sverige för alla som vill utforska och dra nytta av potentialen inom additiv tillverkning. Dessutom är vi glada att Underhållsmässan integreras i konferensen då det finns starka kopplingar mellan additiv tillverkning och underhållsområdet, säger Seyed Hosseini, forsknings- och affärsutvecklare på RISE samt ansvarig för AM Center.
Underhållsmässan är Europas ledande underhållsmässa som täcker alla aspekter av industriellt underhåll. Ett branschgemensamt forum där tekniker och beslutsfattare över hela värdekedjan för underhåll kan uppleva framtidens teknik och utbyta erfarenheter. Sedan många år är ett av mässans teman additiv tillverkning. Ett område som väcker intresse hos både besökare och utställare.

– Det är ett ypperligt tillfälle att sprida kunskap om hur additiv tillverkning kan skapa ökad nytta även i sammanhang kring industriellt underhåll. Vi ser att det kommer att vara av stort värde för våra medlemmar, och andra intressenter, att Sveriges mest omfattande konferens kring additiv tillverkning nu sker i samband med Underhållsmässan, säger Mi Åberg, ordförande SVEAT.

– Vi ser mycket positiva synergier mellan Additive Intelligence 4.0 och Underhållsmässan, som också har additiv tillverkning som ett fokusområde. Vi tror att genomförandet kommer att vara fördelaktigt för besökare, delegater och utställare. Såväl nuvarande som framtida, säger Anders Persson, affärsansvarig för Underhållsmässan.