Stort engagemang kring Underhållsstrategi!

I samarbete med Riksorganisationen Svenskt Underhåll genomförde Underhållsmässan den nya konferensen Underhållsstrategi i maj på Svenska Mässan Gothia Towers. Konferens var inriktad på hur en effektiv underhållsstrategi bidrar till stärkt konkurrenskraft. Teman på konferensen berörde frågor kring hur underhållet bidrar till ökad hållbarhet och produktionseffektivitet samt hur man kan hantera den stora utmaningen kring talangattraktion och kompetensutveckling. Konferensen vände sig till underhålls- eller produktionsledare med team, VD, CFO.

Det blev ett mycket lyckat och välbesökt event, där det fanns möjlighet till både diskussion och frågeställning mellan delegaterna och föredragshållarna samt tid för nätverkande.
– ”Mycket glädjande att se hur väl konferensen och programmet engagerade både talare och deltagare. Inspirerande att ta del av energin bland deltagarna och viljan att dela med sig av sina egna erfarenheter och lära av varandra” säger Maria Stockefors. VD Svenskt Underhåll.

– ”Det var fantastiskt roligt att åter se så många nyckelpersoner inom flera nivåer av underhållsbranschen i Sverige samlade på en och samma gång i våra lokaler! Föredragshållarna delade väldigt generöst med sig av sin klokskap, vilket tillsammans med en engagerad, månghövdad och initierad deltagarskara från många olika industrigrenar, gav en framåtlutad och utvecklande dialog under mötet”, säger Anders Persson affärsansvarig för Underhållsmässan.

Deltagarna var rörande överens om att man ville att eventet blev årligt återkommande. Vi kan därför glädjande meddela att konferensen Underhållsstrategi kommer åter till Svenska Mässan Gothia Towers redan nästa är, i samband med genomförandet av Underhållsmässan 2024.