Sustainability Circle: “Underhållsmässan driver kompetensutveckling”

Henric_Widen_Sustainability_CirclePå Underhållsmässan samlas aktörer från hela underhållsbranschen kring industrins mest brinnande frågor och utmaningar. För att genom samverkan och ett brett nätverkande hitta produktiva lösningar som driver förändring. Den industriella tankesmedjan Sustainability Circle är en av mässans samarbetspartners. Henric Widén, VD, betonar att det måste satsas mer på kompetensutveckling och menar att Underhållsmässan 2024 är en utmärkt arena för att vidareutveckla frågan som är på hela industrins läppar.

– Jag brukar säga att man inte bara ska berätta om det som lyckats utan även om det som misslyckats. Att vi samlar folk som kan utbyta så många olika erfarenheter som möjligt. Underhållsmässan ska vara öppen och givande. Att vi lyfter fram tekniken samtidigt som vi jobbar med kompetensutveckling och förändring. Vi måste fråga oss själva hur man effektivt jobbar med förändring. Det är något som mässan hjälper till att belysa.

Den industriella tankesmedjan Sustainability Circle har sedan 2010 arbetat med att ta svensk industri mot en hållbar produktion genom att identifiera och dela kunskaper som bidrar till en industriellt hållbar utveckling. Fokus ligger på underhåll, tillverkning och utveckling som tillsammans ska generera operativ och strategisk driftsäkerhet. Samtidigt som Henric upplever att underhållsbranschen tagit rejäla kliv framåt inom dessa områden ser han flera utmaningar som hela industrin står inför idag.

– Det märks tydligt att vi är i ett stort skifte. Men samtidigt som många kommit långt och endast jobbar datadrivet finns det fortfarande områden där vi behöver komma ikapp. Jag tror att det beror på att det saknas kompetens, att det finns människor men att de inte har fått chansen eller tiden att lära sig och ta till sig saker, säger Henric och fortsätter:

– Det är kompetensutveckling som är den stora utmaningen framåt. Där krävs förändring på bred front. Tekniken är på plats och framgångsexempel likaså. Det finns företag som gjort riktigt bra saker i detta område och vi kan lära oss av de som lyckats. Vi måste bli bättre på att snabbt få in nya människor och vara mer öppna för vem som är en potentiell ny resurs.

“Förändring är svårt men det är aldrig omöjligt”

För att möta de utmaningar underhållsbranschen står inför idag krävs det ett utvecklande och tillvaratagande av teknikens möjligheter. En öppenhet för den nya tekniken är en nyckel, men för att skapa ytterligare förändring krävs även rätt kunskap.

– För att industrin ska kunna använda tekniken måste vi ändra vårt arbetssätt. Vi menar att man hela tiden måste vara framåtlutad vad gäller ny teknik. Att bara köpa en sensor och börja mäta något leder inte automatiskt till förbättring. Den kommer när man omvandlat allt till data och nya insikter och sedan till handling. Alla måste inse att här måste vi jobba på ett nytt sätt. Förändring är svårt men det är aldrig omöjligt.

Idéer föds där människor möts

De senaste åren har lärt oss att vi kan göra väldigt många saker digitalt. Något som visat sig vara mycket resurseffektivt och tidssparande. Samtidigt pågår en diskussion kring vad vi inte kan göra digitalt. När det handlar om att alstra nya spännande idéer och att organiskt knyta nya kontakter krävs det att vi träffas, menar Henric. Att hämta insikter om att det finns saker man innan inte känt till men har nytta av sker i mötet mellan människor. En roll som Underhållsmässan 2024 fyller.

– Det är erkänt att Underhållsmässan är den allra viktigaste mötesplatsen. Här samlas aktörer från branschens alla led och förutsättningarna att ta del av spännande nyheter och att hämta inspiration på nya områden är oerhört stor. Det är här man får upp ögonen för helt nya saker.

Implementera nytt – och ta hand om det som finns

En av underhållsbranschens stora utmaningar framledes handlar om det dubbla fokuset på mer resurser och mer kompetens. Samtidigt som man ska klara av att utveckla resurser vidare måste man också kunna bibehålla saker. Att implementera det som är nytt samtidigt som man tar hand om det som redan finns.

– Vi måste som sagt satsa mer på kompetensutveckling. Att åka på en mässa som Underhållsmässan driver kompetensutveckling. Att ta en roll i ett projekt utanför sitt vanliga område likaså. Underhållsmässan fyller en stor roll i och med att det bedrivs mer kompetensutveckling på helt nya sätt.

Henric vill att besökarna på Underhållsmässan 2024 ska lämna mässan med mer hopp, energi och nya kunskaper som man enkelt kan implementera i sin verksamhet när man kommer hem. Det är här man får nys om saker man inte tidigare visste fanns som har betydelse för sitt eget jobb och anläggning.

– Nya kontakter, lösningar och idéer som bidrar till att göra sin egen verksamhet mer hållbar. Ju mer konkret och tidigare det presenteras desto snabbare kan besökarna få processen att fungera på hemmaplan.

Läs mer om Underhållsmässan