Underhållsmässan 2024: Det strategiska underhållets viktigaste mötesplats

Under Underhållsmässan samlas hela industrin för att tillsammans hitta smarta lösningar på gemensamma utmaningar. En plats för samverkan och dialog mellan underhållsbranschens alla aktörer. Göteborgs Tekniska College är en av mässans partners och Johan Bengtsson, teknikutvecklingschef och projektledare, ser fram emot att delta i givande samtal kring driftsäkerhet och hållbarhet på Underhållsmässan 2024.

– Det är en otroligt viktig mötesplats och en fantastisk möjlighet att träffa många olika människor på kort tid. Om du hade bokat in varje enskilt möte du kan ha här hade du behövt en hel månad på dig. Här kan du träffa alla på en dag. Det är helt enkelt en av de viktigaste mötesplatserna för industrin.

Göteborgs Tekniska College är ett certifierat Teknikcollege som driver verksamheter inom yrkeshögskola, företagsutbildning, validering, projekt och utveckling samt gymnasieskola. Mycket fokus ligger på digitalisering och kompetensförsörjning inom små och stora företag.

– Vi är en av Underhållsmässans partners och håller i aktiviteter på samtliga mässor. Detta efter att ha medverkat som utställare sedan 2010. Det är ett fantastiskt forum och en sällsynt mötesplats. Det är alltid oerhört kul att träffa alla olika aktörer från alla led inom branschen.

“Vi behöver en holistisk bild på underhåll”

Några av de viktigaste frågorna kring industriellt underhåll och säkerhet inom underhållsbranschen handlar om driftsäkerhet, underhållsekonomi, hållbarhet och kompetensförsörjning. Johan menar att Underhållsmässan är en oerhört viktig arena för att samla industrin kring dessa gemensamma utmaningar. Att mässan skapar en bra miljö för att genom givande dialoger komma fram till smarta lösningar.

– Alla företag vi pratar med har brist på underhållstekniker. När det nu byggs nya fabriker kommer det alltså bli huggsexa om ny och befintlig kompetens. Det är en stor utmaning att möta behoven vi ser i branschen idag. Alla vi som jobbar i industrin måste växla upp. En duktig operatör kan exempelvis med rätt stöd och utbildning arbeta som tekniker.

Johan menar att det framöver behövs en holistisk bild på underhåll. Om vi underhåller utrustningen rätt får vi högre produktivitet och bättre totalekonomi.

– Det krävs i grunden en holistisk bild av underhåll. Det går till exempel inte att bara räkna på investeringskostnaden när man köper en maskin. Man måste se till helheten för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Johan ser fram emot att se besökarna av Underhållsmässan 2024 lämna mässan med en nytänd inspiration. Att de tar med sig ny kunskap och har knutit nya kontakter att utvidga sitt kontaktnät med.

Läs mer om Underhållsmässan.