Jernbro till Underhållsmässan 2024: “Det är en framtidsbransch”

Underhållsmässan är mötesplatsen som samlar industrin under samma tak och kring samma viktiga frågor. Precis som industrin i stort, präglas underhållsbranschen av stora utmaningar kopplat till både hållbarhet och kompetens. Och ett av de företag som intar Underhållsmässan 2024 som utställare är Jernbro. “Underhåll har länge varit som akutvård. Nu vill vi ha faktabaserad friskvård”, säger Thomas Grönlund, försäljnings- och marknadschef.

Thomas Grönlund är i grund och botten ingenjör och sedan 2002 har han arbetat med olika roller inom marknadsföring, affärsutveckling och försäljning på Jernbro. Jernbro Industrial Services, med 1000 medarbetare lokaliserade från Trelleborg i söder till Kiruna i norr är en av Sveriges ledande aktörer inom industriellt underhåll och projekt. Som ett led i att skapa en säkrare, effektivare och högre tillgänglighet i produktionssystem och samhällsinfrastruktur hjälper Jernbro varje dag svensk industri att bli mer hållbara.

– Underhållsmässan är en viktig plats för oss när det kommer till att skapa affärsmöjligheter. Sedan handlar det också om att skapa en närvaro och varumärkeskännedom. Det är en viktig arena för oss när det kommer till att nå ut med vårt budskap. Många av våra kunder känner till oss lokalt eller för en specifik tjänst, men vi besitter ett brett spektrum av kompetenser och tjänster kopplat till underhåll. Underhållsutveckling, underhållsavtal, underhållsresurser, verkstadstjänster och komponentreparationer är våra huvudområden liksom större åtaganden i projektform, berättar Thomas

Utveckling kräver dialog. På Underhållsmässan samlas aktörer från branschens alla led, något som skapar plats för viktiga samtal.

– Underhållsmässan i sig är ett kontaktskapande. Det handlar om affärer mellan människor. Trots att pandemin tvingade oss att ta ett jättekliv inom digitala lösningar måste vi fortsätta att träffas fysiskt för att knyta an. Där tror jag att mässan har en viktig roll att spela.

“Underhåll är hållbarhet”

Svensk industri behöver bli mer hållbar, precis som samhället i stort. Och i den enorma hållbarhetsomställningen har underhållsbranschen en betydande funktion. Ju smartare underhåll, desto bättre hållbarhet. Thomas menar att underhåll är en framtidsbransch.

– Underhåll är hållbarhet. Trots att underhållsbranschens status har höjts behöver den höjas ännu mer. Vi har helt enkelt en väg kvar att vandra. Vi måste visa att bra underhåll är en vital möjliggörare för ökad hållbarhet. Bra underhåll innebär också en effektiv produktion där vi minimerar stopp och störningar som inte är resurseffektiva. De frågor vi just nu möter i vår bransch är viktiga för ungdomar, och detta är verkligen en bransch där man kan vara med och göra skillnad, säger Thomas och fortsätter:

– Den andra dimensionen handlar om livstidsförlängningar. För mig är underhåll friskvård för maskiner och anläggningar. Bilden som finns är att underhållstekniker kastar sig över en skada och sedan blir hjältar över dagen. Vi vill skapa ett faktabaserat, smart underhåll där vi ser till att grejerna vi har fungerar. Det handlar om driftsäkerhet och att ta hand om sina resurser så att de kan maximera och prestera så länge det är skäligt. Det är bara att lyssna på vad som håller på att hända med vår planet, vi kan inte bara slita och slänga.

Att rätt underhåll skapar hållbarhet och driftsäkerhet samtidigt som det är resurseffektivt råder det inga tvivel om. Underhåll är en nyckel till utmaningarna som präglas av viljan – och kravet – att skapa hållbarare industrier.

En plats att inspireras

Thomas anser att kompetensförsörjning, hållbarhet och säkerhet är branschens mest brinnande frågor just nu. För att bemöta utmaningarna och utvecklas krävs inspiration och samverkan.

– Underhållsmässan är ett tillfälle att skapa affärsmöjligheter och samtidigt bli inspirerad. Att få se nyheter på marknaden och samtidigt knyta kontakter. Man vill utvecklas, och detta är en plats att få idéer på hur man kan utveckla sina tjänster.

Under Jernbros deltagande på Underhållsmässan kommer de fortsätta att sprida sitt budskap.

– Vi kommer att dela vårt budskap om Jernbros unikitet. Vi har många specialister och vi kan resurssamla. I dialog med våra kunder kan vi anpassa det vi gör och vilka kompetenser vi ska fokusera på i en ort. Vi vill vara med och möjliggöra.

– Jag hoppas att de som besöker mässan känner sig inspirerade när de lämnar mässan. Jag hoppas att de som är nyfikna på vår bransch vill börja arbeta inom den och att de som redan gör det fått intressanta tankar och idéer som kan göra deras vardag bättre. Att man tar med sig konkreta tankar och idéer om hur man kan arbeta med underhåll mer effektivt, hållbart och säkert och givetvis att man realiserar detta i sitt förbättringsarbete när man kommer hem igen, avslutar Thomas.

Läs mer om Underhållsmässan.