Bryggan mellan Vatten 2023 och Underhållsmässan 2024

Underhållsskulden var det stora ämnet på Vatten2023 och därav tar vi frågan vidare med branschen på Underhållsmässan 12-15 mars 2024 då specialisterna på underhåll finns på plats där i egenskap av leverantörer, universitet, entreprenörer.

Under 24-26 oktober på Vatten2023 på Svenska Mässan samlades politiker, tjänstemän, entreprenörer, akademiker och studenter att träffas och diskutera hur det svenska samhällets vattenförsörjning ska kunna fortsätta att vara en robust tillgång, snarare än en svajig risk. För riskerna finns och de är stora om tillgången till rent vatten bara tas för given.

– Den svenska underhållsskulden är stor, hållbarhetsfrågorna många och säkerhetsläget akut att vi samlade hela branschen kring vattenförsörjningen, säger Annika Persson, affärsansvarig på Vatten2023.
Under invigningen efterfrågade såväl branschrepresentanter som riksdagspolitiker bredare samverkan och att långsiktiga strategier behöver inkludera och planeras med fler infrastrukturslag för att nå framgångsrika lösningar.

– Många gånger tar vi saker och ting för givet. För oss som lever nu har det alltid fungerat att stoppa in en kontakt i väggen eller att vrida på vattenkranen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Men sanningen är att det inte är så enkelt längre, för den svenska vatteninfrastrukturen står inför en gigantisk underhållsskuld.

– Har vi inte fungerande vägar, elnät eller vattenförsörjning är risken att samhällsfunktioner inte kommer att fungera, samtidigt som det inte heller stärker industrins konkurrenskraft, påpekar Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen. Vi har en gigantisk underhållsskuld och investeringsskuld i Sverige just nu, på alla områden, och vattenförsörjningen riskerar att bli nästa stora infrastrukturkris. Samtidigt har vi en enormt kompetent och konkurrenskraftig industri som har mängder med lösningar. Vi har det tekniska kunnandet och vi ska fortsätta att utveckla både det, den forskning som pågår och de samarbeten och de innovationer det leder till.

Under Vatten2023 presenterade Novus undersökningen ”Temperaturen på Vatten-Sverige”. I rapporten har kommun- och avdelningschefer i 237 av landets 290 kommuner tillfrågats om hur prioriterad vattenfrågan är i kommunen, vilket behov av underhåll som finns och vilka resurser som krävs för att genomföra eventuella investeringar i vatteninfrastrukturen. Rapporten har även undersökt hur långt Sveriges kommuner har kommit med sin vattentjänstplan som ska finnas upprättad 1 januari 2024.

9 av 10 kommuner har behov av underhåll och investeringar i vattentjänster

I en kartläggning anser 88 procent uppger att de har ett mycket eller ganska stort behov av underhåll och investeringar och 83 procent svarar att underhåll och investeringar i vattentjänster är ganska eller mycket högt prioriterat. Samtidigt säger 45 procent att de saknar eller inte vet om det finns en budget som täcker behovet av dessa investeringar

Du kan ta del av rapporten i sin helhet på webbsidan för Mötesplats Vatten2023: Rapport Temperaturen på Vatten-Sverige

För att stötta i arbetet med det eftersatta underhållet bildar nu Riksorganisationen Svenskt Underhåll en VA grupp i sitt nätverk. För er som är intresserade av att träffa specialister inom strategiskt underhåll och framtidens hållbara lösningar, kom till Underhållsmässan.