Billerud fokuserar på den gröna omställningen

Billerud besöker Underhållsmässan 2024 och hoppas på givande möten och kunskapsutbyten med branschkollegor som kan generera innovativa lösningar för branschens framtida utmaningar.

– Det stora värdet för oss är det nätverk som Underhållsmässan erbjuder. Det är ett brett spektra från litet till stort och spänner över många branscher med ett gemensamt mål. Underhåll, säger Mats Johansson, projektledare på Billerud.

Billerud, tidigare BillerudKorsnäs, levererar klimateffektiva förpackningsmaterial tillverkade av återvunnet material. Mats Johansson, tidigare underhållschef och idag projektledare på företaget, ansvarar för allt från implementering av nya arbetssystem till utveckling av underhållssystem.

– Det viktigaste är att vi utvecklar vårt säkerhetsarbete och fokuserar på den gröna omställningen. Att vi vrider om vårt underhåll så att vi blir ännu mer hållbara än vad vi redan är, säger Mats och fortsätter:

– Att vara hållbar handlar dels om att inte köpa nya grejer och istället använda och sköta om det man har. Att underhålla på rätt sätt skapar en mer hållbar verksamhet för oss. Vi sköter om de grejerna vi har och använder dem fullt ut. När vi anser att vi måste byta ut grejerna har vi tid på oss att göra en driftsäker investering och se till att hållbarheten alltid hänger med.

I frågan om ett framgångsrikt säkerhetsarbete menar Mats Johansson att hög drift- och personsäkerhet är högsta prioritet. Han förklarar att dessa är nära förknippade med varandra och en av branschens tuffaste utmaningar att hantera. Att lyckas säkerställa både driftsäkerhet och personsäkerhet är en gemensam målsättning som förväntas vara ett av många diskussionsämnen under Underhållsmässan.

Central mötesplats för hela industrin

Mats Johansson deltog på Underhållsmässan 2022 som talare, och berättade om Billeruds arbete med klimatsmarta förpackningsmaterial. 2024 deltar han som besökare och hoppas på många givande möten och kunskapsutbyten.

– Det är fantastiskt att kunna samlas och utbyta erfarenheter med varandra. Att vi tillsammans hjälps åt för att nå målen. Det kommer att bli tufft men det kan endast ske genom samverkan. Det finns ett stort värde i att nätverka och träffa folk med samma problem. Att hitta lösningar tillsammans trots att man jobbar inom olika branscher, säger han och avslutar med att understryka Underhållsmässan som en central mötesplats för hela industrin:

– Det är där man ses och diskuterar. Det har ett stort värde. Mässan är så väletablerad och många har redan programmerat in 2024. Det är viktigt att vi kliver vidare nu och anpassar oss till omvärlden så att vi hänger med.

Läs mer om Underhållsmässan 2024.