Kritiskt tänkande bakom Fortums framgång: "Underhåll inte allting!"

 Anders-Sandberg-FortumEn helt ny syn på underhåll ligger bakom den häpnadsväckande resan:
– På ett par år har vi gått från brandsläckning till ett effektivt förebyggande underhåll, säger Anders Sandberg, ansvarig för underhållsutveckling och investeringar på Fortum Recycling & Waste.
På konferensen Underhållsstrategi i mars berättar han hur det gick till.

Underhållsmässan 2024, som går 12-15 mars på Svenska Mässan, blir inte bara Nordens ledande industrimässa i sitt slag. Under mässdagarna genomförs också ett omfattande scenprogram och tre parallella konferenser.
En av dem är Underhållsstrategi – för stärkt konkurrenskraft som arrangeras 13 mars, i samarbete med Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Där blir Anders Sandberg från Fortum en av de mest spännande talarna.
– Jag vill visa hur vi tänkt och gjort. Kanske kan det inspirera andra, säger han.

Resa mot prioriterade mål

Underhållssatsningen tog fart 2018, då energijätten Fortum sjösatte arbetet med att harmonisera underhållet inom divisionen Recycling & Waste för att sträva mot “Operational Excellence”.

– Det anger vårt mål, det betyder inte att vi är där ännu. Men modellen har onekligen tagit oss en god bit på väg, menar Anders.

Själv beskriver han att underhållsarbetet gått från att “springa runt i ett ekorrhjul och försöka släcka bränder” till ett modernt, tekniskt avancerat förebyggande underhåll. I seminariet berättar han om stegen på vägen dit:

– Framförallt har vi börjat jobba mer systematiskt. Vi mäter och gör kritikalitetsanalyser för att se var vi har våra mest kritiska punkter.

Fokus på det kritiska

Uttryckt på ett annat sätt: målet är inte att förebygga allt som kan gå sönder.

– Vissa saker kan man strunta i att underhålla, hävdar Anders.

– Genom att veta vad som är mest kritiskt kan vi fokusera på att jobba med rätt saker, på rätt ställen. Om vi överunderhåller något som är mindre viktigt riskerar vi att missa det verkligt kritiska, sådant som kan leda till ett haveri.

Han tar ett konkret exempel: det gör inget om en taklampa slocknar, det är bara att byta den. Men om rökgasfläkten stannar så stannar hela anläggningen.

– Då räcker det inte att bara gå dit och titta. Vi måste automatisera, sätta in sensorer så vi kan förutspå när fläkten blir dålig. Vi måste ha stenkoll på den.

– Och när vi investerar frågar vi oss vad vi kan göra för att förbättra sådana delar, så att de håller längre och vi slipper lägga onödig energi på dem.

Sparar mångmiljonbelopp

Fortum är ledande i Norden inom hantering av farligt avfall, med anläggningar i Sverige (Kumla), Danmark (Nyborg) och Finland (Riihimäki). Huvuduppgiften är att förvandla avfall till nya råmaterial, återvinna och förbränna.

– Som en biprodukt producerar vår division el och värme. Det skiljer oss en del från övriga Fortum, som ju handlar mycket om vattenkraft och kärnkraft.

Eftersom nästan alla företag har begränsade resurser framhåller Anders Sandberg vikten av att prioritera rätt för att minska kostnader, förebygga driftstopp och öka tillgängligheten.

– Här har vi gjort stora framsteg, vill jag påstå. Vi har skapat en modell där vi stoppat in alla pusselbitar som krävs för att ha ett bra underhåll.

– Resultatet är att tillgängligheten på vår utrustning, som stundvis varit ganska låg, har nu kommit upp på mycket bättre nivåer.

Han vill inte ange procentsatser, men det handlar om betydande förbättringar:

– För oss är varje tillgänglig timme värd väldigt mycket pengar. Helt klart sparar vi, genom den modell vi tagit fram, in många miljoner varje år.