Trafikverket: "Vi kan bli mycket bättre med ett digitalt arbetssätt"

Anders_Aabakken
Anders Aabakken, avdelningschef för teknik, miljö och underhåll på Trafikverket.

Transportsystemet står inför stora utmaningar: underhållsskulden växer generellt, accelererad av ökad trafik och klimatförändringar.
– Den senaste tiden har vi sett flera exempel på hur det lett till stora problem. För att klara utmaningarna behöver vi digitalisera vår verksamhet i betydligt större omfattning, säger Anders Aabakken på Trafikverket, som medverkar på Underhållsstrategi 13 mars.

Anders Aabakken, avdelningschef för teknik, miljö och underhåll på Trafikverket, utvecklar sina tankar på konferensen Underhållsstrategi, en del av Underhållsmässan, som arrangeras 12-15 mars på Svenska Mässan. I programpunkten Digitalisering och automatisering på verksamhetsnivå talar han om digitaliserad tillgångsförvaltning.
– Det är till stor del detsamma som underhåll av vägar och järnvägar.
– Jag skulle påstå att 99 procent av Trafikverkets produktion sker i våra existerande anläggningar. Det betyder att drift och underhåll är helt avgörande för vår leverans i transportsystemet, säger han.

En gigantisk uppgift

Tittar man på anläggningarnas omfattning inser man snabbt den gigantiska utmaningen: Trafikverket ansvarar för driften av 98 500 km statliga vägar, 14 000 km järnvägsspår och 20 000 broar.

– Vår verksamhet har idag en manuell struktur, konstaterar Anders Aabakken.

– I en mer digitaliserad förvaltning skulle vi kunna koppla påverkande faktorer som trafik, väder och säkerhetsfrågor till den faktiskt tillgängliga infrastrukturen, alltså våra vägar och järnvägar.

Bort från det manuella

Ingen har kunnat missa höstens och vinterns uppmärksammade problem som skapat kaos på många håll: bilar som fastnat på vägarna, järnvägar som spolats bort, växelfel, signalfel, kontaktledningsfel.

Både för att lösa verksamhetens behov och i högre grad förebygga akuta problem måste man gå ifrån den manuella strukturen, där viktig information riskerar att missas eller försenas, menar

Anders:
– Vår operativa verksamhet skulle helt klart dra nytta av en digitaliserad och automatiserad struktur inom Trafikverket. En plattform vi kan dela med andra berörda myndigheter, polis och räddningstjänst. Det skulle gå snabbare, bli mer effektivt och ge bättre leverans till lägre kostnad.

Tar nya steg år för år

Trafikverkets omställning till en digital, automatiserad verksamhet pågår.
– Vi prioriterar växlar, kontaktledningar, tunnlar och vägyta för att kunna lösa kritiska situationer tidigare, förklarar Anders Aabakken.

– När det gäller komplex väginfrastruktur och tunnlar i stora städer, framförallt i Stockholm, är vi nästan framme: där jobbar vi redan på det här sättet.

Det innebär att man med digital teknik på distans kan bevaka vad som händer och gripa in snabbt om och när läget förvärras.

– Vi kommer att införa nya steg i den här resan varje år framöver, vilket innebär att vi successivt förbättrar oss. Om tio år räknar jag med att vi kan se ett helt annat produktionssätt.

Komplexiteten ökar

Den levererande produktionen, uttryckt i bilkilometer och passagerarkilometer, är intimt kopplad till underhållet som har ett bestämt mål: att hålla vägar och järnvägar tillgängliga och farbara.
– Arbetet kompliceras av att det kommer in nya aspekter hela tiden. Vi måste hantera klimat, CO2-utsläpp, nya säkerhetskrav, med mera, säger Anders.

– Komplexiteten är idag så stor att det är omöjligt att hantera med en manuell struktur. Datorer är bättre på sånt. Det är dit vi måste nå, så snart vi kan.

Boka biljett