Volvo Cars integrerar additiv tillverkning i underhållskedjan

Torbjörn_LarssonVolvo Cars arbetar aktivt för att skapa mer hållbara lösningar. Nu utforskar de additiv tillverkning (AM) och integrerar det som en betydande del i underhållsprocessen.

Additiv tillverkning (AM), mer känt som 3D-printing, skapar möjligheter för en decentraliserad tillverkningsprocess och elektroniska lagersystem. Produkter kan nu tillverkas vid efterfrågan, vilket är både mer effektivt och hållbart, samtidigt som det minskar behovet av fysiska lagerutrymmen.

– Vi fokuserar på att använda additiv tillverkning för att skapa mer hållbara lösningar. Genom 3D-print och genom att skapa digitala underlag och tillverka på begäran minskar vi onödigt materialavfall och optimerar processen både för tillverkning och underhåll, berättar Torbjörn Larsson från Volvo Cars Concept Center.

Oändliga möjligheter med rätt applikationsområde

Torbjörn Larsson ser många möjligheter med AM och exemplifierar behovsanpassad tillverkning som en av flera fördelar, samt tillverkning av mindre eller medelstora volymer. För att nå verktygets fulla potential, menar Larsson också att det är viktigt att hitta rätt applikationsområde.

– Att hitta rätt applikationsområde är nyckeln. Utmaningen ligger i att förstå tekniken och välja lämpliga tillverkningsmetoder. Trots vissa begränsningar ser jag oändliga möjligheter med additiv tillverkning, särskilt inom underhåll där tekniken kan revolutionera hur vi skapar och hanterar reservdelar säger han och fortsätter:

– Vi använder additiv tillverkning även för att skapa jiggar och fixturer som fungerar som oumbärliga hjälpmedel i vår produktionsprocess. Dessa monteringsjiggar och andra anpassade verktyg säkerställer inte bara att våra produkter tillverkas med hög precision, utan möjliggör också en flexibel och effektiv produktion. Genom att använda avancerade tekniker inom additiv tillverkning kan vi skapa skräddarsydda lösningar som optimerar precisionen och effektiviteten vid varje steg av tillverkningsprocessen.

Värdefullt samarbete med RISE

Forskningsinstitutet RISE driver Applikationscenter för additiv tillverkning (AM Center), ett initiativ med syfte att sammanfläta industrin med akademin och olika forskningsinstitut för att gemensamt utforska och driva utvecklingen inom AM. Volvo Cars deltar tillsammans med andra av centrets partners i de olika projekt som möjliggör för branschöverskridande samverkan. Torbjörn Larsson upplever samarbetet med RISE som värdefullt och ser fram emot AM-konferensen Additive Intelligence 4.0 som går av stapeln i samband med Underhållsmässan 2024.

– Genom att samarbeta inom AM Center och genom att delta i Additive Intelligence 4.0 skapar vi en dynamisk kunskapsbas. Det är en möjlighet att inte bara lära av våra framstående partners utan också dela vår egen expertis för att driva fram innovativa lösningar inom additiv tillverkning och underhåll, säger Torbjörn Larsson avslutar:

– Det är tydligt att denna teknik gradvis tar över marknadsandelar från andra tillverkningsmetoder. Den blir i praktiken det självklara valet eftersom den kontinuerligt växer i betydelse. Användningen av additiv tillverkning ökar ständigt, och med varje framsteg blir det inte bara mer utbrett utan också lättare att integrera och dra nytta av.

Köp konferensbiljett