LKAB banar väg för framtidens gruvdrift

Sedan 1890 har LKAB varit en grundpelare i svensk industri. Företaget genomgår nu en digitaliseringsresa där nya normer definieras. Inte bara för teknisk hantering, utan även sett till kärnfrågor som underhåll, säkerhet och effektivt teamarbete.

I rollen som strategisk underhållschef på LKAB är Maria Ryytty ytterst ansvarig för att skapa förutsättningar för underhållssystem och metoder i överensstämmelse med europeiska standarder.

– Ett strategidrivet underhåll är en central komponent. I våra maskinparker finns över 700 000 maskiner och objekt, och genom att alla på LKAB arbetar enligt liknande standarder kan vi se gemensamma förbättringar och investeringar, säger Maria Ryytty.

Begreppet TAK: Tillgänglighet, Anläggningshastighet och Kvalitet sammanfattar nyckelfaktorerna i LKABs strävan efter att maximera gruvdriftens prestanda och effektivitet. Utöver att översättas till operativa framsteg kan faktorerna även förstås i ekonomiska termer genom användningen av UEB, Underhållets Ekonomiska Betydelse.

UEB är avgörande för att säkerställa optimerade gruvprocesser och långsiktig hållbarhet för LKAB. Detta genom att bidra med en kostnadsbild som spelar en central roll i företagets beslutsfattande.

Ledarskap bygger tillit

LKAB har en stark arbetskultur där varje individ strävar efter att bidra maximalt med hänsyn till sina egna förutsättningar. Maria Ryytty förklarar att LKABs ledarvision är en central komponent:

– Vår ledarvision är grundad i ett inkluderande och relationsinriktat ledarskap som bygger på tillit. Det är ett kraftfullt verktyg för ledare, där förtroendet för de som arbetar tillsammans är kärnan. Var och en gör sitt yttersta utifrån sina förutsättningar, och det är den ömsesidiga förståelsen och tilliten som skapar en stark arbetskultur hos oss.

Digitaliserad underhållsstrategi: Framtidens teknik

Maria Ryytty berättar att LKAB tar kliv från traditionellt till datadrivet underhåll. Prediktivt underhåll ska i framtiden användas för att hantera kritisk maskin sett till dess individuella utmaningar och behov.

– Vi tittar på ett prediktivt underhåll, speciellt för maskiner där extra övervakning är avgörande. Genom pilotprojekt och innovativa tillvägagångssätt, som att implementera detta på ett transportband, strävar vi efter att integrera dessa teknologier kostnadseffektivt, där maskinens värde inte överstiger underhållets kostnad, säger Maria Ryytty.

För att utforska nya digitaliseringsmodeller samarbetar LKAB med ett antal universitet och redan idag används olika plattformar för att mobilisera tillståndsorder och arbetsprocesser. Maria Ryytty lägger vikt vid att rätt kompetens behövs för att använda dessa verktyg och modeller, vilket också är en del av företagets övergripande strategi för att möta den digitala utvecklingen.

Säkerhet först

Förutom rätt kompetens betonar Ryytty att LKAB hanterar känslig information som kräver en omfattande strategi för säkerhet, särskilt med tanke på de hot som Sverige står inför.

– På LKAB heter det säkerhet först. Prediktivt underhåll med AI, IoT, machine learning och liknande teknologier är spännande för att analysera och förutsäga händelser inom underhållsprocesserna, men det kräver en ny nivå av kompetens och en förståelse för säkerhetsfrågor. Vi måste vara noggranna med hur vi använder och skyddar känslig information.

Mångfald är kompetensutvecklingens nyckelfaktor

Kontinuerlig kompetensutveckling står också högt på agendan. LKAB har för att hantera kompetensutmaningar utvecklat mångfaldsinriktade rekryteringsstrategier och en inkluderande karriärväg.

– Vi har en karriärväg där medarbetare kan utvecklas och klättra i en kompetenstrappa baserat på sina roller och kunskapsnivåer. Mångfald är också en nyckelfaktor för oss. Olika utbildningsbakgrunder, kompetenser och erfarenheter berikar vår arbetsstyrka. Vi ser till att ha en bredd av kompetenser, från ingenjörer till tekniker, och skapar trappsteg för att introducera nya medarbetare till underhåll, säger Maria Ryytty och avslutar:

– Vi ser nu hur industrin går från traditionellt underhåll till Industri 5.0, och vi står inför möjligheter och utmaningar, särskilt när det gäller att bygga nya anläggningar eller förändra befintliga. Vi behöver förstå möjligheterna och lyfta blicken. Digitaliseringen av underhåll är känslig och det kräver inte bara teknisk kompetens utan också investeringar i utbildning och kompetensförsörjning. Vi behöver boosta Sverige med alla typer av ingenjörer. En diversifierad arbetskraft är nyckeln till framtidens framgång.

Läs mer om Underhållsmässan.