Underhållsmässans nya giv: testa hållbar produktion hands-on!

Henric_WidenBesökarna på Underhållsmässan 2024 får ta del av ett helt nytt koncept. Tankesmedjan Sustainability Circle, samarbetspartner till mässan, står bakom ett scenprogram kring hållbar produktion och bjuder in till prova-på-aktiviteter i sin interaktiva monter.
– Vi vill göra det så konkret som möjligt, säger Henric Widén, VD.

Sustainability Circle har ett 50-tal medlemmar inom näringsliv, akademi och myndigheter. Bland andra ABB, AstraZeneca, Ovako, SCA, SKF, Volvo Powertrain, Chalmers, E.ON, Fortum, Svenska Kraftnät och Trafikverket.

– Sedan 2010 har vi jobbat med att åstadkomma hållbar utveckling genom smart maintenance, säger Henric Widén.

– Men exakt vad som ingår, och vad man behöver göra, utvecklas ju hela tiden. Vi får ny kunskap och ny teknik. Samtidigt har många företag gjort stora investeringar. Så numera talar vi allt oftare om hållbar produktion.

Inspireras och testköra

Det är också där Sustainability Circle lägger sitt fokus på Underhållsmässan: Dels i en seminarieserie där företagsledare, tillsammans med forskare och experter, delar med sig av sina erfarenheter.

Dels i sin monter, där man samarbetar med sex innovativa företag, och som under mässan får namnet TankeSMEDJAN Hållbar Produktion.

Avsikten är att besökare ska inspireras av det som sägs på scenen och sedan gå till montern för att själva pröva på och testköra olika tekniker och lösningar.

AI, robotar och drönare

I montern visualiseras till exempel vad man kan göra med AI, robotar och automation. Och VR-teknik, som kan användas för att snabbare utbilda ny personal. Här kan man också testa att flyga drönare, som bland annat kan användas för inspektion och insamling av information.

– Men vi visar också mer praktiska saker, hur man monterar en motor eller riktar en axel, säger Henric Widén.

– Interaktiviteten är viktig. Man ska inte bara titta, utan själv pröva. Testa VR-glasögon, programmera roboten. Det finns kunskap man bara kan få genom att själv vara en del av upplevelsen.

Spännande talarlista

Seminarieserien har samma målsättning:
– Jag har kurerat ett antal presentationer, som på allvar ska visa sådant man behöver för hållbar produktion. Tanken är att ge ny kunskap och ny energi.

En av talarna är Melanie Despeisse, professor på Chalmers, som tar upp hur hållbar produktion kan bli viktig för alla i företaget. Bland övriga talare märks Magnus Fors, regionchef på SKF, Bengt Hergart, anläggningsdirektör Öresundsbron, Anders Bjurström, VD på AI-företaget Tenfifty och Kim Berge Hedkvist, logistikingenjör på Quant.

Vill bredda frågan

Syftet med Sustainability Circle’s satsning är att visa vägen till en hållbar produktion. Det handlar om underhåll, men inte enbart.

– Ska man lyckas med hållbar utveckling i en industriell kontext blir det väldigt tydligt att flera grupper måste jobba tillsammans, säger Henric.

– Vi brukar säga att driftsäkerhet skapar hållbarhet. Med det menar vi att det inte bara är en uppgift för underhållsavdelningen, utan i lika hög hög grad för produktionen och andra avdelningar.

Därför arrangerar Sustainability Circle också “Ekonomi för industrialister”, en kostnadsfri tvådagarsutbildning, och nätverksträffen “Smart Maintenance Energy” i anslutning till Underhållsmässan 2024.