Riksorganisationen Svenskt Underhåll har utsett Årets Underhållsledare 2024

– Utmärkelsen är av stor betydelse för branschen och det är med glädje och stolthet vi presenterar Årets Underhållsledare: Kent-Olof Bingmark, Maintenance Manager Battery Production, Scania Industrial Maintenance

Juryns motivering:

”Att tidigt i anskaffningsfasen av ny anläggning ha ett tydligt fokus på underhållsfrågor ger signifikant påverkan på en säker arbetsmiljö och driftsäkerhet.

Årets Underhållsledare har på ett föredömligt sätt tagit metod till praktisk tillämpning.
Både gällande anskaffningsfasen och att bygga en organisation med underhållskompetens.

En ledare som har gett företaget rätt förutsättningar till stark produktion.”

Om priset:

Priset är grundat av Riksorganisationen Svenskt Underhåll och delas ut den 13 mars 2024 på Underhållsmässan i Göteborg.

Urval för priset:

Vi letar efter förebilder som genomfört en betydande utveckling i sin underhållsverksamhet med avseende på bland annat tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet. Urvalskriterierna är baserade på hur underhållet är organiserat inom företaget samt hur väl underhållschefen har infört och tillämpat begrepp, metoder och teknik för att nå företagets mål.

Urvalskriterierna är baserade på hur underhållet är företagets må

Vinnare Årets Underhållsledare 2022 var, Maria Ryytty, Strategisk Underhållschef, LKAB Affärsområde Järnmalm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Maria Stockefors, VD
Tel: +46 (0)70-888 23 02
E-mail: [email protected]
www.svensktunderhall.se

 

Riksorganisationen Svenskt Underhåll – Samlar branschen och möjliggör att  Sverige kan ha ett  ledande och internationellt konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv samt offentlig sektor. Med hög driftsäkerhet och effektiv förvaltning av fysiska tillgångar.