Industriell intelligens i fokus på Underhållsmässan

Smarta fabriker med integrerade system driver på utvecklingen inom en rad olika områden. Underhåll 2024 fokuserar på nedanstående sex teman.

Smarta fabriker med integrerade system driver på utvecklingen inom en rad olika områden. Underhåll 2024 fokuserar på nedanstående sex teman.

Industrin digitaliseras och blir allt smartare! Uppkopplade maskiner genererar stora mängder data som kan användas till att planera underhållet på ett effektivare sätt.

På så sätt sparas pengar, arbete och miljö. Men hur går det till och hur har andra gjort? Detta tar vi fasta på när vi planerar program och aktiviteter inom bl a följande områden:

 

Hållbart Underhåll står för allt från resurseffektivt utnyttjande till hållbara arbetssätt och metoder. Modern teknik ger nya möjligheter att sätta in underhållet där det behövs och när det behövs. För oss omfattar Hållbart Underhåll dessutom kompetensväxling och kompetensförsörjning över tid – en av industrins kanske viktigaste och mest konkurrensutsatta frågor.

Genom ett framåtlutat utvecklingsarbete och agila affärsmodeller går det att kapa stora kostnader. Framgångsrikt underhållsarbete leder till resurseffektivisering och driftsäkra verksamheter, samt bidrar därigenom till att öka produktivitet och lönsamhet.

Med uppkopplade fabriker och intelligenta affärssystem erbjuds nya möjligheter att utföra prediktivt underhållsarbete där fel och brister åtgärdas innan de dyker upp. Genom datainsamling skapas förutsättningar och underlag för kontinuerligt lärande och möjliggör för utforskning och nyttjande av AI-teknologi och datadrivna beslut.

Den fjärde industriella revolutionen gör att vi står mitt i ett teknikskifte inom industrin. När processer och system kommunicerar direkt ges nya möjligheter att skapa intelligenta, effektiva och hållbara produktionssystem, där underhållsinsatserna spelar en avgörande roll. Det ger förutsättningar kring nya sätt att organisera sig och samverka. Utvecklingen går snabbt och att skapa en smart fabrik med självlärande system är utmanande på många sätt.

Digitaliseringen för med sig helt nya affärsmodeller, globala marknadsplatser och arbetssätt som genererar enorma mängder data. Med beroendet av data följer också en utsatthet och behov av tydliga säkerhetsstrategier – cyber security. Tillsammans med branschens aktörer lyfter vi frågeställningar kring såväl industriell säkerhet som personligt skydd, inte minst på konferensen Skyddsombudsdagarna 14-15 mars eller på Teknikscenen där det finns en återkommande programpunkt inom ämnet varje dag.

Industriell 3D-printing och additiv tillverkning växer så det knakar och skapar ett allt större intresse inom industrin. Underhållsmässan bevakar den kraftfulla utvecklingen i syfte att på ett branschöverskridande sätt visa hur man kan tillvarata tekniken för ökad tillgänglighet och färre stopp. Utvecklingen är verkligt spännande ur ett underhållsperspektiv. När tekniken för additiv tillverkning blir alltmer etablerad ökar möjligheten att tillverka reservdelar med högre hållfasthet. Genom 3D-scanning blir det dessutom lättare att snabbt lyckas få fram reservdelar och undvika stillestånd. Samtidigt aktualiseras givetvis frågor kring designskydd, patent och säkerhetsfaktorer i samband med att den additiva tillverkningen ökar. Vi bevakar frågan och gör djupdykningar i ämnet. Missa inte konferensen Additive Intelligence 4.0 12-13 mars i samverkan mellan RISE Applikationscenter för additiv tillverkning, Underhållsmässan samt branschorganisationen Svensk Additiv Tillverkning, SVEAT.


Tipsa oss om just era största utmaningar! Det kanske även finns företag eller personer ni gärna skulle lyssna till på mässan? Skicka ett mail till [email protected] så hör vi av oss.