Vem besöker Underhållsmässan

Till Underhåll 2018 kom 11 973 besökare från 5000 företag. På mässan träffas alla som jobbar med underhållsrelaterade frågor inom alla branscher, här nedan kan du se ett urval av de branscher de kommer ifrån.

BESÖKARNA HAR BL.A. FÖLJANDE BEFATTNING

 • Driftchef/ansvarig
 • Drifttekniker
 • Elektriker
 • Fabrikschef
 • Konstruktion
 • Konsult
 • Kvalitets-/miljöansvarig
 • Ingenjör
 • Inköp
 • Montör
 • Operatör
 • Produktionschef
 • Produktionstekniker
 • Projektledare
 • Servicetekniker
 • Teknisk chef
 • Underhållschef
 • Underhållstekniker
 • VD

BESÖKARNA KOMMER BL.A. FRÅN FÖLJANDE BRANSCHER

 • Elförsörjning / elinstallationer / energi
 • Stål- och metallindustri
 • Maskiner och verktyg
 • Massa och pappersindustri
 • Fastigheter, fastighetsförvaltning
 • Motorfordonsindustri
 • Värme, vatten, ventilation
 • Bygg- och anläggningsindustri
 • Kemisk industri
 • Reparations- och installationsindustri
 • Data/tele
 • Gruv- och mineralutvinningsindustri
 • Gummi och plastindustri