Diplomutbildningar

Vi är glada att tillsammans med några av utställarna kunna erbjuda kostnadsfria diplomutbildningar för besökare på Underhåll 2018 den 13-16 mars!

Detaljerna kring årets utbildningar presenteras inom kort så håll utkik här på hemsidan. Redan nu kan vi avslöja att det blir det en ny kurs i regi av Dematek, ”Kontrollant/Tillsynsman”, samt Tools utbildning inom Fallskydd återkommer. Vänligen notera att det är ett begränsat antal platser och att varje utbildning kräver föranmälan.

Anmälan öppnar inom kort

Läs vår intervju med Dematek

Utbildningar

Kontrollant/Tillsynsman – Dematek (6 timmar vid två tillfällen, 12 deltagare per grupp)

Det är viktigt att tillsynsman/kontrollant har dokumenterade kunskaper om konstruktion, användning och skötsel av lyftredskapen. Därför arrangerar Dematek en kostnadsfri utbildning i samband med Underhållsmässan. Lyftredskap är allt som förbinder kranens krok med lasten. När lyftredskap används för lyft av last är det viktigt att dessa är väl underhållna och kontrollerade för att uppnå en betryggande säkerhet vid användning. Kursen omfattar bl a AML och AFS, Standarder, Lyftredskapens konstruktion, användning och skötsel samt vissa praktiska övningar. Kursen riktar sig till dig som är en erfaren operatör och förutsätter att du har genomgått en kranförarutbildning under de senaste fem åren. Kurslängd 6 timmar. Utbildningen arrangeras av Dematek

ANMÄL DIG TILL UTBILDNINGEN

Fallskydd – Tools (3 timmar vid 2 tillfällen, 12 deltagare per grupp)

Kraven för fallskyddscertifikat på byggarbetsplatser och industrier ökar. Normer och lagar ändras löpande. På Underhållsmässan erbjuder TOOLS en kostnadsfri grundkurs för att öka såväl kompetensen som säkerheten på arbetsplatsen. Kursen innehåller bl a information om vad som händer när vi faller, ansvar och skyldigheter hos arbetstagare och arbetsgivare, arbetsmiljölagen, riskanalys och räddningsplan. Efter godkänd kurs ska deltagare ha kännedom om lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer, kunna hantera sin personliga fallskyddsutrustning korrekt, förstå vikten av riskanalys och ha förståelse för vad som händer vid ett fall. Utbildare TOOLS.

Deltagare som genomför denna kurs erhåller utbildningsbevis samt värdecheck, 50% rabatt för en person, som kan användas vid valfri TOOLS utbildning inom fallskydd.

ANMÄL DIG TILL UTBILDNINGEN

 

Vill du veta mer?

Håll dig uppdaterad på när vi släpper bokningen till utbildningarna genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev