Diplomutbildningar

Tillsammans med två av våra utställare arrangerade vi kostnadsfria diplomutbildningar för besökare på Underhåll 2018 den 13-16 mars!

Utbildningar

Elsäkerhetsutbildning för UnderhållspersonalAhlsell logo
Det är väldigt viktigt att känna till faran med el, varje år råkar cirka 150 elektriker ut för en elolycka. På Underhållsmässan kommer därför Ahlsell att erbjuda en kostnadsfri utbildning där deltagaren ska få tillräckliga instruktioner för att utföra väl definierade och begränsade underhållsåtgärder inom el.

Deltagaren får utbildning och kunskap i att inte utsätta sig för elektrisk fara d.v.s. “säkert kunna tillämpa” normala skötselåtgärder samt arbete utan spänning.

Mål och innehåll
Målet med utbildningen är att deltagarna ska få tillräckliga instruktioner för att utföra väl definierade och begränsade underhållsåtgärder inom el. Utbildning och kunskap i att inte utsätta sig för elektrisk fara.

  • Erforderliga delar ur Starkströmsföreskrifterna och SSEN 50110-1.
  • Föreskriften ELSÄK-FS 2006:1.
  • Ansvarsfrågor och olika myndighetsregler inom elsäkerhetsområdet.
  • Den elektriska faran för personer och egendom.
  • Grundläggande el kunskap, bla olika fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare och överlastskydd.
  • Var går gränserna för vad man får göra med el.

 

Läs mer och anmäl dig här >>


Fallskydd – Tools (3 timmar vid 2 tillfällen, 12 deltagare per grupp)
Kraven för fallskyddscertifikat på byggarbetsplatser och industrier ökar. Normer och lagar ändras löpande. På Underhållsmässan erbjuder TOOLS en kostnadsfri grundkurs för att öka såväl kompetensen som säkerheten på arbetsplatsen. Kursen innehåller bl a information om vad som händer när vi faller, ansvar och skyldigheter hos arbetstagare och arbetsgivare, arbetsmiljölagen, riskanalys och räddningsplan. Efter godkänd kurs ska deltagare ha kännedom om lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer, kunna hantera sin personliga fallskyddsutrustning korrekt, förstå vikten av riskanalys och ha förståelse för vad som händer vid ett fall. Utbildare TOOLS.

Deltagare som genomför denna kurs erhåller utbildningsbevis samt värdecheck, 50% rabatt för en person, som kan användas vid valfri TOOLS utbildning inom fallskydd.

Anmäl dig till utbildningen här >>

Vill du veta mer?

Håll dig uppdaterad på när vi släpper bokningen till utbildningarna genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev