Produktgrupper

Underhållsmässan har en bredd som gör mötesplatsen mer aktuell än någonsin för egentligen alla branscher. Mässans utställare presenterar lösningar och ny teknik inom bl.a. följande kategorier:

 • Arbetsmiljö & säkerhet
  Ce-märkning, Ergonomi, Klimat, Personligt skydd, Riskanalys, Skyddsutrustning, Säkerhet
 • Additiv tillverkning
  3D-skrivare, 3D-skannrar, CAD, programvaror, applikationer, material, prototyper, produktutveckling, produktionsprocesser, optimering, innovationer
 • Driftsäkerhet
  Drift, förvaltning
 • El & automation
  Installation, Instrument, Service av utrustning
 • Energieffektivisering
  Energianvändning, Energibesparingar, Energieffektivitet, Energiomvandling, Spillvärme, Styrning
 • Fastighetsunderhåll
  Drift,förvaltning, Fasad, Material, Utrustning, Ventilation, VVS, Värmeväxlare
 • Hållbarhet & miljö
  Kemikaliehantering, Materialhantering, Resurssnålhet
 • Industrirengöring
  Avfallshantering, Industri- och fastighetsrengöring, Städ/sanering
 • Intresseförening/Media
  Information, Informations- och nyhetsförmedling, Organisationer, Portaler, Standarder
 • IT
  E-maintenance, Kommunikation, Styrsystem, Underhållssystem, Utrustning
 • Konstruktion & konsultation
  Analys, Problemlösning, Projektledning, Servicetjänster, Utveckling
 • Kontroll & mätning
  Analys- och övervakningssystem, Fjärr övervakning, Instrument, Kalibrering, Loggning/spårbarhet, Mätdatahantering, Mätutrustning, Reglerteknik, Tillståndskontroll, Uppriktning, Åtgärd
 • Lean Production, Lean Maintenance
 • Lyftteknik
  Kranar, Lyftanordningar, Lyftservice, Transportutrustning, Traverser
 • Maskinelement
  Fästelement, Förband, Lager, Omkopplingar, Transmissioner
 • Maskiner & verktyg
  CE-märkning, Handverktyg, Komponenter, Kompressorer, Maskindirektiv, Maskinutrustning, Operatörsunderhåll.
 • Mekaniskt underhåll
  Ersättings- och reservdelar, Hydraulik, Lagringsteknik, lagringsprodukter, Mekanisk utrustning, Pneumatik, Reparationer, Service, Transmission, Tätningar och packningar, Pumpar och ventiler
 • Märkning
  Etiketter, Förbrukningsmaterial, Gravyr, Information, Märkmaskiner, Skyltar, System, Säkerhetsprodukter.
 • Regelverk & standarder
  CE-märkning, Inspektioner, Kompetensutveckling, Lagar och förordningar
 • Smörjteknik
  Fett, Filter, Korrosionsskydd, Oljor, Smörjsystem, Tribologi
 • Underhållsstrategier & ekonomi
  Anläggningseffektivitet (OEE/TAK), Anläggningsoptimering (OEE), Asset management, Infrastruktur, Life Cycle Cost (LCC), Life Cycle Profit (LCP)Organisation, Preventive Maintenance Optimization (PMO), Pålitlig resursförsörjning, Reliability Centered Maintenance (RCM), ROI, Total Productive Maintenance (TPM), Total Quality Maintenance, Underhållskoncept, Underhållskostnad per enhet (VDM), Value driven maintenance (VDM)
 • Utbildning
  Forskning, Fortbildning, Kompetens, Lean
 • Ytbehandling
  Ytskydd, Beläggning, Blästring, Korrossionsskydd, Slitage, Svetsning