Pressreleaser från utställare

Inga resultat

Underhåll 5.0: AI revolutionerar underhållsarbetet

19 februari / 2024

Industrin genomgår en transformation till Industri 5.0, och underhållsarbetet måste följa efter. Professor Ramin Karim vid Luleå tekniska universitet ser AI som en nyckelfaktor i detta skifte, med potential att automatisera, prognostisera och optimera underhållsprocesser. – Vi ser nu en tydlig förskjutning från AI som beslutsstöd till AI som beslutsfattande. Med bättre faktabaserade analyser ka...

Läs vidare