Production For Future

- en fortsättning på projektet Smarta Fabriker.

- en fortsättning på projektet Smarta Fabriker.

I samband med Underhåll 2022 på Svenska Mässan bjuder projektet Production For Future tillsammans med Göteborgs Tekniska College, RISE och Chalmers in studerande från gymnasium, yrkesvux, yrkeshögskola och högskola för en unik möjlighet att lära sig mer om industriell digitalisering. 

Production For Future är en fortsättning på projektet Smarta Fabriker. I Production For Future skapar vi och sprider kunskap kring hållbarhet, mångfald och teknik. Tillsammans med ett femtiotal företag har studerande från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasiet byggt demonstratorer i form av minifabriker, vilka byggs upp och är i bruk samtliga dagar på mässan.

På Underhåll 2022 visas två minifabriker upp. Dessutom erbjuds upplevelsebaserade workshops inom t ex smart maintenance, kollaborativa robotapplikationer och 3D-printing. Chalmers och RISE har montrar i direkt anslutning med sina experter på plats.

Läs mer om Production For Future »

Här ges möjligheten att

• Se exempel på samverkan mellan skola och näringsliv för att säkra framtida kompetensförsörjning.
• Uppleva en demonstrator av en smart fabrik med tillhörande utställning och workshops.
• Diskutera relevanta frågeställningar rörande industriell digitalisering.

Ett initiativ för att sprida kunskap och öka intresset för tekniska studier

Projektet har sin bakgrund i regeringens nyindustrialiseringsstrategi som presenterades i januari 2016. Digitaliseringen medför stora möjligheter att utveckla en smartare och mer hållbar industri som möjliggör smarta arbetsplatser där människor samverkar med automation och skapar hög konkurrenskraft. Tillgången på rätt kompetens är avgörande för hur Sverige möter den ökande konkurrensen från omvärlden, och för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Anmälan och frågor

Gymnasieelever

För gymnasieelever gäller 16-årsgräns. För anmälan skickar läraren in en klasslista samt namn på de lärare som kommer vara med på besöket till:

Ann-Sofi Hermansson på Ann-Sofi.Hermansson@svenskamassan.se, tel 031-708 81 28.

Vid ankomst samlas Gymnasieleverna vid Svenska Mässan, huvudentrén vid Korsvägen, där läraren anmäler klassen i informationsdisken och får besöksbrickor. Lärare registrerar sig som fackbesökare på Underhållsmässans hemsida.

För yrkesvux, yrkeshögskola och högskola

Anmäl dig och skriv ut din besöksbricka och ta med till Svenska Mässan.
Hämta din besöksbricka här »