Den 1 – 2 juni 2022 arrangerades Skyddsombudsdagarna, en konferens om personligt skydd och industriell säkerhet. I samverkan med Underhållsmässan, Dagens Arbete, IF Metall, LO och NSA lyftes frågeställningar kring arbetsmiljö och säkerhet utifrån rollen som skyddsombud.

Skyddsombudsdagarna inleddes med Arbetsmarknadsministern Johan Danielsson som invigningstalade om arbetslivskriminalitet. Konferensen förlades till en eftermiddag och en förmiddag så det även fanns gott om tid att besöka Underhållsmässans utställare under en och samma dag.

1 juni kl. 13:00 – 16:00
2 juni kl. 09:30 – 13:30

Programmet hade i år fokus på säkerhet och arbetsmiljö inom industrin.

  • Hur har arbetsmiljöarbetet i stort påverkats av pandemin?
  • Vikten av att ha skyddsombud i Sverige
  • Skuggsamhället och den farliga arbetslivskriminaliteten
  • Stor okunskap råder kring damm – Vad gäller och vad bör göras ur arbetsmiljösynpunkt?
  • Vikten av auktoriserade säkra utbildningar

Se hela programmet här »

I samband med Skyddsombudsdagarna erbjöds även en guidad rundvandring på Underhållsmässan till utställare i branschorganisation NSA (Nordic Safety Association) med personlig skyddsutrustning.

I samarbete med