Smarta Fabriker

En demonstrator av en minifabrik som realiserar den industriella digitaliseringen och inspirerar till en hållbar industri.

En demonstrator av en minifabrik som realiserar den industriella digitaliseringen och inspirerar till en hållbar industri.

Missa inte området Smarta Fabriker – ett samverkansprojekt mellan skola och näringsliv. Projektet leds av Göteborg Tekniska College som tillsammans med partners från bland annat ABB, Volvo och SKF har skapat en minifabrik. Syftet är att genom plattformen Smarta Fabriker skapa kompetens och sprida kunskap om den industriella digitaliseringen och inspirera till en hållbar industri.

Här ges möjligheten att

• Se exempel på samverkan mellan skola och näringsliv för att säkra framtida kompetensförsörjning.
• Uppleva en demonstrator av en smart fabrik med tillhörande utställning och workshops.
• Diskutera relevanta frågeställningar rörande industriell digitalisering.

Ett initiativ för att sprida kunskap och öka intresset för tekniska studier

Projektet har sin bakgrund i regeringens nyindustrialiseringsstrategi som presenterades i januari 2016. Digitaliseringen medför stora möjligheter att utveckla en smartare och mer hållbar industri som möjliggör smarta arbetsplatser där människor samverkar med automation och skapar hög konkurrenskraft. Tillgången på rätt kompetens är avgörande för hur Sverige möter den ökande konkurrensen från omvärlden, och för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter.