Attrahera flera!
– Hur man skapar den åtråvärda arbetsplatsen för både kvinnor och män

Välkommen till en interaktiv workshop med RISE och nätverken Kvinnan i leverantörsindustrin och NKDF (Nätverket för Kvinnor inom Drivmedels- och Fordonsbranschen).

Tid och plats: 12 mars 2020, kl. 16.00–17.00, Stora Scenen

Vid Underhållsmässan 2020 arrangeras denna interaktiva workshop under temat Attraktiv Industri. Den vänder sig till dig som vill stärka den egna verksamhetens attraktionskraft och som vill diskutera, analysera och agera i omställningen till en digitaliserad industri med jämlika förutsättningar.

Tillsammans med tidigare deltagares resultat från workshopens turné runt om i landet, bygger du inte bara egen praktisk kunskap under workshopen. Du är även med och skapar underlag till kommande industriella satsningar.

Workshopen hålls inom ramen för Produktion2030, RISE och SCARCE II, ett projekt som syftar till att möjliggöra bättre planering och kontroll i värdekedjan för små och medelstora företag med hjälp av digitala lösningar.


NKDF – Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen bildades våren 2015 av Branschorganisationerna BIL Sweden och SPBI. Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats för kvinnor, att synliggöra branschens kvinnor och att arbeta aktivt för att lyfta fram positiva förebilder både internt och externt. Läs mer om NKDF här »

Kvinnan i Leverantörsindustrin skapades år 2015 av FKG för att skapa en mötesplats för kvinnor i ledande positioner inom fordonsindustrin. Vi hoppas på detta sätt kunna få en bättre förståelse för hur fordonsbranschen ser ut och hur många kvinnor som faktiskt jobbar inom leverantörsindustrin. Läs mer här » 

Produktion 2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa Sveriges fortsatta konkurrenskraft som tillverkande nation. Produktion2030 driver projektet SCARCE II: Läs mer om Produkton 2030 här »