Workshop - SKF

10 mars kl. 12.00 - Lokal R17-18

10 mars kl. 12.00 - Lokal R17-18

Nya affärsmodeller med gemensamma mål skapar ökad konkurrenskraft

Per-Wilhelmsson-SKFDen digitala revolutionen har skapat nya möjligheter att i större grad övervaka, förutse och förbättra kritisk produktionsutrustning. Kombineras det på rätt sätt med nya, utmanande affärsmodeller där styrande parametrar är producentens egna viktigaste mätetal, har du ett vinnande koncept.

Under den här lunchföreläsningen berättar Per Wilhelmsson, försäljningschef för SKF i Sverige, om hur SKF positionerat sig längst fram i ledet i samband med nya partnerskap i industrin som ska stärka svenska företags konkurrenskraft på en internationell arena.

Du kommer få en inblick i hur SKF ser på framtiden med digitaliseringens möjligheter, nya affärsmodeller och kontrakt som skrivits den senaste tiden med flera stora välkända industriföretag i Sverige.

Datum: 10 mars
Tid:
Kl. 12.00
Plats: R17-18

Målgrupp: Toppchefer, Finanschefer, Fabrikschefer, Produktionschefer, Underhållschefer, Underhållspersonal

Anmäl dig till SKF:s Workshop här »