TOOLS vill ta det fysiska mötet in i det digitala

Smarta tekniska lösningar gör affärerna mer effektiva för alla parter. Men digitalisering behöver inte bara handla om det. TOOLS vill ta den rådgivande rollen från det fysiska mötet med sig in i det digitala.

På Underhållsmässan den 13-16 mars kommer TOOLS att fokusera på två olika delar i sin monter: Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och digitalisering. HMS-arbetet har vi berättat om i ett tidigare nyhetsbrev, men vad innebär egentligen digitalisering i praktiken?

– Vi arbetar med digitalisering ur flera aspekter, främst utifrån ett kundperspektiv med klassisk E-handel, men även med punchout och EDI-lösningar. Vi fokuserar också på att ta fram interna verktyg som till exempel orderskal, APP:ar och scanningsutrustning för att underlätta våra medarbetares vardag, berättar Magnus Eklund Försäljningsansvarig Digitalt på TOOLS Sverige.

Punchout är en bra lösning för kunder som vill få känslan av att arbeta i TOOLS E-handel samtidigt som inköpsprocessen effektiviseras genom integration till kundens affärssystem.

– Kunden får helt enkelt nödvändig information och bättre kontroll på sina inköp – vilket skapar fördelar för både oss och kunden.

Men TOOLS digitaliseringsarbete har inte bara handlat om tekniken, utan också om att ha en rådgivande expertroll även digitalt – på webben, i nyhetsbrev och i sociala medier.

– Vi vill förmedla kunskap även digitalt genom att ta med oss rådgivningen från våra fysiska möten in i det digitala. Det gör vi till exempel genom tips och råd, reportage och en HMS-portal.

Betydelsefull information och kundcase
I HMS-portalen har företaget samlat information om tolv riskområden inom hälsa, miljö och säkerhet, tillsammans med kundcase som förklarar hur riskerna kan elimineras, förebyggas eller skyddas ifrån rent konkret.

– I grunden handlar det om att skapa ett mervärde för våra kunder och att vara transparenta med vad vi kan. Vi vill både informera om risker och inspirera till förändring genom att visa vad vi kan göra i form av kundcase.

Internt har TOOLS börjat arbeta i samma verktyg som kunderna – den egna e-handeln på www.tools.se. Där söker säljarna upp produkter och lägger ordrar, vilket Magnus Eklund ser som en fördel.

– Vi blir experter på det verktyg som kunderna faktiskt arbetar i. Vilket gör det lättare att förklara funktioner, förstå problem och att hitta potential för snabbare utveckling som både kommer kund som medarbetare till gagn.

Men trots en satsning på en ny hemsida och nya verktyg de senaste åren ser inte Magnus Eklund en helt digital framtid. Mötet mellan människor kommer alltid att vara det viktigaste för TOOLS verksamhet.

– E-handeln kompletterar de fysiska möten som sker dagligen i våra butiker, över telefon och genom våra utesäljare, avslutar Magnus Eklund.