Besök Smart Fabrik på Underhållsmässan

På Underhållsmässan kan du kliva in i en ”smart fabrik” och ta del av workshops och upplevelsebaserat innehåll samt diskutera relevanta frågeställningar rörande industriell digitalisering.

Ett område byggs upp på mässgolvet under namnet Smarta Fabriker. Fabriken är tänkt att användas både för utbildning av yrkesverksamma och för att ge unga en bild av industri och teknik. Smarta Fabriker är en fortsättning på projektet Möjligheternas Värld som varit med på industrimässor på Svenska Mässan sedan 2012.

– I samband med Underhållsmässan 2014 sa flera till oss att vi borde prata om Industri 4.0 när vi var med på mässor och då tog vi med det till 2016 och sen har det utvecklats till ett eget projekt som 2017 hade en budget på 20 miljoner, säger Johan Bengtsson, projektledare Smarta Fabriker på Göteborgs Tekniska College.

Projektet drivs av Göteborgs Tekniska College och är ett samarbete mellan studenter och företag.

– Det är 50 partners med i projektet och det är både företag och skolor. För att bygga demonstratorn av den smarta fabriken som vi visar upp på Underhållsmässan har 80 studenter från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasium lagt 21 000 arbetstimmar. Företagen har bidragit med komponenter och handledningstid.

Vad är en ”smart fabrik”?
Det pratas om smarta fabriker men vad är egentligen en ”smart fabrik”? Vi frågade Johan Bengtsson.

– Jag brukar använda mig av benämningen ”smarta fabriker” när jag pratar om framtidens produktion, nyindustrialisering och digitalisering av industrin. En ”smart fabrik” innehåller den senaste tekniken, är uppkopplad mot molnet, du kan övervaka den från din smartphone, den har en digital tvilling för virtuell simulering och så vidare. Men en ”smart fabrik” är även en fabrik som lockar ungdomar att söka sig till tekniska studier för att sen jobba inom industrin. En ”smart fabrik” är en attraktiv och hållbar arbetsplats med goda arbetsförhållanden som ger Sverige konkurrenskraft och förnyelse.

Viktigt för Sveriges framtid
Samverkan mellan skola och näringsliv är viktigt för kompetensförsörjning och därmed Sveriges konkurrenskraft inom innovation och ingenjörsskap.

­– Det är avgörande. Kompetensförsörjning är en framgångsfaktor och då måste skola och näringsliv samverka. Alla industriländer satsar och det måste även vi göra om vi ska vara konkurrenskraftiga. Sverige ligger okej till men vi får inte slappna av.

Upplev den smarta fabriken på mässan
Mässbesökarna kommer att få uppleva vad en smart fabrik är. Den fysiska demonstratorn finns på plats och runt den har man tio workshops med upplevelsebaserat innehåll som till exempel AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality).

– Besök vår monter, det kommer att vara en spännande upplevelse, avslutar Johan Bengtsson.

Läs mer om Smarta Fabriker här