IoT-lösning för intelligenta rör

Uppkopplade produkter underlättar övervakning och analys. Nu kan även rör mäta och rapportera viktig data som lagras i molnet.

SandvikPå Underhållsmässan ställer serviceavdelningen på Sandvik Materials Technology ut och presenterar hur man använder rostfritt stål på bästa sätt. Sandviks materialkonsulter hjälper kunderna att designa, tillverka och underhålla komponenter i rostfritt stål. Förr hade Sandvik framförallt en intern verksamhet. Nu har man interna resurser för att hjälpa externa kunder.

– Vi utökar utbudet kraftigt av materialtjänster på marknaden inom rostfria stål. Det är en bra kombination av labbtjänster och tillverkning som bara vi erbjuder, säger Stefan Hvalgren, chef för marknad och e-handel på Sandvik Stainless Service.

På mässan kommer Sandvik också att visa och informera om uppkopplade produkter. En av dessa produkter är de ”intelligenta rören”. När rören produceras bygger man in sensorer som inte syns.

– Sensorrören gör det möjligt att kunna mäta på ställen inne i processen man ej kunnat mäta på förut med externa sensorer. Det gör att man kan följa upp anläggningen och övervaka belastningen och hur den påverkar materialet. Det går till exempel att övervaka temperatur och töjning.

All data skickas till molnet där det kan sparas och analyseras. Informationen kan sedan användas som beslutsunderlag för underhållsrelaterade frågor som anläggningens hälsa, återstående livslängd och som input för att styra sin produktionsprocess

– Vår produkt med sensorer och mätteknik i rören är vi först med på marknaden. Vi har olika partners vi arbetar med inom data och molnuppkoppling.

Sensorrören kan antingen implementeras när man bygger nytt eller genom att vid driftstopp bytaut gamla rör, säger Erika Hedblom, chef för Sentusys.

– Mycket handlar om hur kunden värderar risken för driftstörningar. Ju mer kritisk miljön är desto snabbare återbetalningstid är det på investeringen.

Sandviks serviceavdelning har inte tidigare deltagit på Underhållsmässan. Målet med deltagandet är att hitta nya kunder och att kunna bevaka konkurrenterna.

– Självklart så vill vi träffa, kommunicera med och förstå kunderna och deras behov och utmaningar, avslutar Stefan Hvalgren.