Jerry Johansson, AstraZeneca: ”Ett enda fel kan bli ödesdigert för våra patienter”

Det är mänskligt att fela, heter det. Men det gäller inte inom läkemedelsindustrin.
– Vi lever under extremt hårda kvalitetskrav, säger Jerry Johansson, Maintenance Director Senior Advisor på AstraZeneca i Södertälje.

Jerry JohanssonDe extrema kvalitetskraven på slutprodukten ställer i sin tur höga krav på inköp och underhåll. På Maintenance Summit berättar Jerry Johansson hur det hänger ihop och hur AstraZeneca agerar vid upphandlingar.

– Jag tänker beskriva hur vi upphandlar projekt, inventarier och utrustningar, på ett kvalitetssäkrat sätt, säger han.
– I vår bransch skulle det kunna vara ödesdigert om det blir något fel på det vi tillverkar. Därför testar vi kontinuerligt tillverkade mediciner för att säkerställa att de möter våra tuffa kvalitetskrav.

Jerry Johansson betonar vikten av att dokumentera arbetsprocesser, som ett sätt att säkerställa och skapa standarder.

– Kontrollorgan i Sverige och andra länder ställer höga krav på oss, vi är otroligt styrda av lagar och förordningar. Men vi sätter också upp egna regler kring hur vi ska jobba för att garantera kvaliteten.

AstraZeneca upphandlar årligen för cirka 1–1,5 miljarder kronor till sina anläggningar i Sverige. Det avser dels återinvesteringar i gammal utrustning, kapacitetsinvesteringar och nya produkter. Dessutom pågår just nu en större investering i en ny Biomedicin-fabrik i Södertälje.

– Totalt räknar vi med en investering om cirka 2,3 miljarder i den nya fabriken som just nu håller på att valideras. Vi räknar med att vara i skarp produktion i slutet av 2018.

Till skillnad från andra industrigrenar – Jerry Johansson själv var tills helt nyligen underhållsansvarig på Scania – så väger inte de ekonomiska aspekterna fullt lika tungt vid inköp av maskinell utrustning.

– Visst, det är viktigt även för läkemedelsindustrin att utrustningen fungerar länge och har rätt pris, det vill säga ger en bra payoff. Men kvalitet och kapabilitet är viktigast.

Första prioritet är att det som kommer ur maskinen inte har några variationer. Ett exempel på AstraZenecas hårda kravställning är de acceptanstester som görs hos leverantörerna runt om i Europa.

– Vi åker ut till leverantören och testar maskinens funktioner, berättar Jerry.
– Men vi nöjer oss inte med det: vi kontrollerar även att den verkligen är byggd så som den ska vara. Att larmen på displayen är relevanta, att kablarna är rätt märkta och inkopplade, o s v. Det är en ytterst rigorös kontroll.

Alltfler maskiner, bl a i den nya fabriken, kopplas upp för att skapa en digital informationsinhämtning.

– Vi har tydliga strategier, tydliga mål. Men här går utvecklingen väldigt fort så det gäller att inte bli nöjd, men hela tiden fortsätta utvecklas.
– Jag brukar säga att det är ingen idé att mäta vibrationer om du inte har basen i ditt underhållsarbete på plats. Det är bättre att fixa brister i t ex smörjronder än att hitta vibrationer i ett lager p g a bristande smörjning.

Tyngdpunkten i underhållsarbetet ligger istället på att kvalitetssäkra alla parameterdata, d v s all information från tillverkningsprocessen.

– Det måste vi göra för att kunna bevisa att den här körningen var tillräckligt bra. Den datan är viktigast för oss, just för att säkerställa kvaliteten.

Anmäl dig till Maintenance Summit »