På Underhållsdagarna 2018: Mot ett underhåll med full kontroll

Jimmy ÖbergÅrets Underhållsledare 2018, Jimmy Öberg, teknisk chef på Kopparbergs Bryggeri, belyser vikten av ett bra ledarskap för att uppnå ett ökat resultat.

– Med givna mål har vi utvecklat en underhållsstrategi som har omvandlats till praktiska arbetsmetoder och förbättringsaktiviteter med fokus på tillgängligheten i våra anläggningar, berättar Jimmy. Som en del av uppföljningen används nyckeltal som en viktig del för att visa på effekten och kommunicera resultat som en motivationsfaktor för operativa förbättringar.

– Vi investerade i ett nytt underhållssystem för att både minska antalet fel och samtidigt stödja processen för strategiskt underhåll för att uppnå de ökade tillgänglighetskraven i produktionen, fortsätter Jimmy.

Den största utmaningen har varit att skapa en förståelse för själva användningen av systemet.
– Visa tydligt visionen och vart vi skall, förklara det nya systemets fördelar och hur personalen kan dra nytta av det. Det är viktigt att fråga vad du kan göra för dem för att göra det ännu bättre. Involvera personalen i underhållsprocessen, ge återkoppling och ha förtroende för dem, förklarar Jimmy.

Framgångarna återspeglas i resultatet. Tack vare den strategiska planen och en väldefinierad arbetsprocess utgör det avhjälpande underhållet numera endast till 20% av arbetstiden.
– Antalet akuta fel har minskat avsevärt, samtidigt som fokus har flyttats till förebyggande underhåll och en långsiktig utveckling av underhållsplaner”, avslutar Jimmy.

Jimmy Öberg är en av föreläsarna på Underhållsdagarna som arrangeras i Stockholm den 22-23 november. Arrangörer är tidningen Underhåll & Driftsäkerhet och Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Underhållsmässan medverkar som partner och har en punkt i programmet. Mer information på www.underhallsdagarna.se