Underhållstekniskt Forum, 14 mars 2019

Underhållsmässan och Riksorganisationen Svenskt Underhåll bjuder in till en gemensam konferens om underhållsteknik och nya möjligheter att styra och mäta underhållsverksamheten. Fokus ligger på praktisk tillämpning av befintliga och nya metoder för att kunna öka effektiviteten inom underhållet.

Ta med dig dina kollegor och hör bland annat Martin Johansson från Volvo Cars berätta om hur uppkopplade sensorer, spårbarhet samt överföring av information effektiviserar underhållet. Dessutom spännande tankar från Gunn-Mari Löfdahl, RISE, om människans roll i det smarta underhållet där det är viktigt att integrera den befintliga kunskapen med den nya tekniken. Det och flera andra intressanta och inspirerande föreläsare möter du på Underhållstekniskt Forum den 14 mars på Svenska Mässan i Göteborg.

PROGRAMPUNKTER

Effektivare beredning och schemaläggning, Jeanette Ögren, SCA Underhåll
Ta hjälp av underhållssystemet!, Göran Högberg, NEVS
Betydelsen av att välja rätt smörjmedel
, Roger Persson, Volvo Powertrain
Att kommunicera underhåll
, Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Framtidens underhåll i smarta fabriker
, Martin Johansson, Volvo Cars
Människans roll i det smarta underhållet
, Gunn-Mari Löfdahl, RISE
Nyheter inför Underhållsmässan 2020
, Anna Jarnö, Svenska Mässan

Läs mer om programinnehållet här.

Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag!