Varannan industrianställd behöver ny utbildning senast 2025

För att fortsätta skapa värde för företag och samhälle behöver hälften av dagens industrianställda utbilda sig vidare inom fyra år. Det menar Greta Braun, forskare vid Chalmers.
Vi går in i en tid där inte bara företag måste vara konkurrenskraftiga, utan även deras anställda, säger hon. 

Greta Braun, doktorand på institutionen för Produktionssystem vid Chalmers, forskar sedan ett halvår kring framtidens arbete inom industrin. I ett seminarium på Underhållsmässan 2022 utvecklar hon vad hon kommit fram till, ur en rad olika aspekter.

– Vi befinner oss mitt i en industriell revolution vilket innebär det stora utmaningar för företagen, menar hon. Men detsamma gäller för deras anställda. Många av dem behöver utbildas för att kunna fortsätta arbeta i företaget – eller för att kunna få ett nytt jobb!

World Economic Forum presenterade nyligen en studie som visade att drygt hälften av världens industrianställda behöver kompletterande utbildning senast år 2025 för att klara sina arbetsuppgifter. Antingen “upskilling”, alltså vidareutbildning, för att fortsätta göra det jobb man gör idag. Eller “reskilling”, att utbilda sig för ett helt nytt arbete. Enligt Greta Braun skiljer inte den svenska arbetsmarknaden ut sig nämnvärt:

– Jag skulle säga att behoven är mer eller mindre desamma i Sverige. För att hålla sig attraktiva på arbetsmarknaden, för att kunna fortsätta skapa värden för sina företag och samhället, behöver de anställda nya kunskaper.

Greta ser flera olika trender som driver på utvecklingen.

– Digitaliseringen och nya teknologier, som kommer i olika vågor dessutom, och det ökade fokuset på hållbarhet har skärpt konkurrensen. Det företag som saknar rätt kompetens riskerar att slås ut.

Omställningen till vätgasdrift och elektrifiering av stora delar av transportsektorn, gruvindustrin, stålindustrin är bara några exempel.

– Problemet vi ser är att omställningen i hög grad fokuserar på de nya teknologierna, medan utbildningen av de anställda inte prioriterats tillräckligt mycket. Vilket kan leda till att tekniken inte kan utnyttjas fullt ut.

Det finns ingen one-size-fits-all-lösning, understryker hon.

– Det finns ett stort behov av individuellt anpassade lärovägar och det finns ett stort utbud av kurser, men de två hittar inte alltid till varann. Det är där min forskning kommer in: just hur man kan matcha behovet med en utbildning som finns på marknaden. Lösningen kan vara utbildningsmoduler och plattformar där industriutbildningar samlas.

Ansvaret för att utbildningen blir av ligger inte bara på den ena parten, menar Greta Braun:

– Arbetsgivaren kan hjälpa till med resurser, tid och pengar. Och visa vikten av att vara en förebild, inte minst som chef. Men det ligger också ett stort ansvar på den anställde att utnyttja tillfället och verkligen satsa på sig själv!


Underhållsmässan är norra Europas största mötesplats för driftsäkerhets- och underhållsfrågor. Ett branschöverskidande forum där tekniker och beslutsfattare inom alla led av underhållskedjan möter framtidens teknik och tar del av varandras erfarenheter. Underhållsmässan 2020 fick avbrytas pga utbrottet av Corona-pandemin i mars. Därför är mötesplatsen extra efterlängtad och vi hälsar varmt välkommen till Underhåll 2022, den 31 maj – 3 juni, med fokus på bland annat smart maintenance, hållbarhet och industriell säkerhet. Mer info på underhall.se.