DynaMate AB

  • Plats: D06:12

Beskrivning

DynaMate AB är ett industriserviceföretag som utför service- och underhållstjänster. 

Vi ökar produktiviteten och effektiviteten i dina anläggningar och processer. I nära samarbete med dig stöttar vi underhålls- och produktionsorganisationen genom att effektivisera arbetssätt, stödsystem och framtagande av strategier. Vi skräddarsyr en servicelösning som passar just din verksamhet.

Våra tjänster

– PIM – Ett koncept för ökad produktivitet i produktions- och underhållsverksamheter

– MUR – system för maskintillgänglighet i realtid

– Maskinoberoende service

– Automation, Maskinsäkerhet, Maskinflytt

– Mekaniska montage och reparationer

– Projektledning, coaching och utbildning

Tillsammans utvecklar vi framtidens industri

– med skräddarsydda produktions- och underhållslösningar

Adressuppgifter
DynaMate AB
Box 3
15121 Södertälje
SVERIGE
telefon
+46 8 52293300