Chalmers

Nära samarbete mellan Underhållsmässan och Chalmers

För Chalmers är Underhållsmässan en viktig arena för att nätverka med industrin, sprida forskningsresultat, demonstrera det senaste inom forskningsvärlden samt informera om projekt och universitetsutbildningar. Den stora bredden och djupet hos både utställare och besökare gör det möjligt att ytterligare stärka det otroligt viktiga samarbetet mellan industri och akademi.

Under mässan fick deltagarna uppleva demonstratorer från en rad olika forskningsprojekt på Chalmers, testa nya tekniska lösningar, samt diskutera nuvarande och framtida industribehov och forskningsprojekt. Här följer en kort beskrivning av vad man fick ta del av.

Demos hos Chalmers på Underhåll 2018
Vid demon om dataanalys fick besökarna chansen att experimentera med att prioritera underhållsåtgärder till kritiska maskiner med målet att öka produktivitet. Till sin hjälp hade besökarna både sin egen erfarenhet samt data-drivna beslutsunderlag, och de bästa förslagen uppdaterades kontinuerligt på en resultattavla under hela mässan.

Vid demon om automation fick besökarna chansen att titta på ett robotsystem för pick-and-place som kan användas när fysik automation skall implementeras på ett företag. Besökarna fick även chans att ta del av AR-teknologi som kan användas vid hjälp av komplexa, längre eller sällan förekommande underhållsuppgifter. Demon presenterade även en utbildningsplattform som kan användas vid utbildning inom industri 4.0 och underhåll.

Vid demon för virtuell planering fick man som besökare testa hur det är att planera en fabrik i en virtuell miljö. Att jobba i den virtuella miljön i planeringsfasen gör det möjligt att redan i ett tidigt skede se den färdiga fabriksdesignen och därmed kunna ta hänsyn till vad som krävs för att uppfylla flera olika arbetsrollers krav. Demon visade bland annat på hur underhållsaspekter kan beaktas i tidiga designfaser av fabriker.

Mer om Chalmers tekniska högskola på www.chalmers.se.

Läs vår intervju med Anders Skoogh på Chalmers