Chalmers

Sedan 2016 finns ett utbyte och nära samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskola och Underhållsmässan i Göteborg.

För Chalmers är Underhållsmässan en viktig arena för att nätverka med industrin, sprida forskningsresultat, demonstrera det senaste inom forskningsvärlden samt informera om projekt och universitetsutbildningar. Den stora bredden och djupet hos både utställare och besökare gör det möjligt att ytterligare stärka det otroligt viktiga samarbetet mellan industri och akademi.

Under mässan kommer deltagarna få uppleva demonstratorer från en rad olika forskningsprojekt på Chalmers, testa nya tekniska lösningar, samt diskutera nuvarande och framtida industribehov och forskningsprojekt.

Läs vår intervju med Anders Skoogh på Chalmers