Tävlingar & utmärkelser

Från Underhåll 2018

Från Underhåll 2018

Svenskt Underhåll arrangerade inför Underhåll 2018 ett antal tävlingar och utsåg vinnare av priser inom underhåll på plats under mässan.

Stora Produktivitetspriset

Stora Produktivitetspriset är ett nordiskt leverantörspris avsett att uppmärksamma gjorda underhållsinsatser som resulterat i ökad lönsamhet hos köparna.

Utmärkelsen syftar till att stimulera både leverantörer och underhållsköpare att konkretisera nyttan av underhåll i ekonomiska termer, att sprida kunskap om lönsamt underhåll samt att stimulera leverantörernas och branschens utveckling.

Maintenance Champions League

En tävling i underhållskunskap som genomförs på Underhåll 2018.

 

Varje match består av 15 frågor med fyra svarsalternativ per fråga. Frågorna baseras på den europeiska kravspecifikationen från EFNMS för underhållsteknikers kunskaper. Deltagandet i tävlingen är kostnadsfritt.

Årets Underhållsledare

Årets underhållsledare utses av Vetenskapliga rådet.

Urvalskriterierna är baserade på hur underhållet är organiserat inom företaget samt hur väl underhållschefen har infört och tillämpat begrepp, metoder och teknik för att nå företagets mål.