Europas största fackmässa inom drift och underhåll

Mötesplatsen är branschöverskridande men har sin tyngd inom industrin. Omkring 300 företag ställer ut och till Underhåll kommer fler än 10 000 besökare från en rad olika branscher.

Med fokus på branschens viktigaste frågeställningar bidrar mötesplatsen till ökad förståelse för hur rätt utfört underhåll bidrar till stora lönsamhetsförbättringar, oavsett om det handlar om industri eller offentlig verksamhet.

Ny konferens

MaintenanceSummit

Seminarier

Skyddsombud

Vad är underhåll?

Underhåll är ett samlingsbegrepp för åtgärder som innebär att reparera en trasig produkt (avhjälpande underhåll) eller åtgärder för att undvika fel (förebyggande underhåll). Gemensamt för underhållsinsatserna är att skapa ökad tillförlitlighet och förlänga livslängden. Som en effekt ökar såväl tillgänglighet som lönsamhet.

Samarbetspartners

Mediapartners