Maintenance Summit

Maintenance Summit

Modernt, digitaliserat underhåll har blivit en fråga för styrelserummen. Det ökade intresset och den ökade statusen speglas i ”Maintenance Summit”, en helt ny konferenssatsning på Underhållsmässan 2018.

– Den nya konferensen blir tydligare och ligger ännu mer i linje med våra fokusområden, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhållsmässan.

Konferensen sträcker sig över mässans två första dagar och är indelad i två segment: ett övergripande, som i första hand vänder sig till företagsledningar, och ett tekniskt djuplodande, riktat till underhållsteknisk personal.

Den nya tekniken går framförallt ut på att produktionsanläggningar ska kunna utnyttjas bättre: med bättre överblick, mer exakt insatt underhåll och färre driftstopp.
– Ett driftstopp ska inte längre komma som en obehaglig överraskning, säger Lars-Erik Djupenström, ordförande för Svenskt Underhåll.

Till Maintenance Summit >>

Läs pressrelease om konferensen >>

Läs vår intervju med Svenskt Underhåll >>

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Prenumerera